XI. Walne Zgromadzenie Członków HSS

XI Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

25 lutego 2017 roku

25 lutego 2017 r. odbyło się w Siemczynie XI Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Uczestniczyły w nim 33 osoby, w tym 17 członków zwyczajnych, 2 honorowych oraz 1 wspierający.

Wśród gości, którzy zaszczycili swą obecnością zgromadzenie znaleźli się:

– Członek Zarządu Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Henryk Carewicz

– Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie – Damian Greś

– Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider

– Sołtys Siemczyno – Michał Olejniczak

– Proboszcz Parafii Siemczyno – ks. Andrzej Naporowski

– Prezydent rodu von Bredow – baron Mathias von Bredow

 

Jako Prezes Zarządu Stowarzyszenia otworzyłem Zgromadzenie i powitałem jego uczestników oraz przybyłych gości, a następnie, po wyborze na przewodniczącego obrad Bogdana Andziaka przekazałem mu dalsze prowadzenie obrad. Przedstawił on proponowany porządek oraz kandydaturę Roberta A. Dyduły na protokolanta obrad. Obie propozycje zostały przyjęte większością głosów.

 

Następnie w imieniu Zarządu przedstawiłem zebranym Sprawozdanie Zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie za 2016 rok, które przytaczam poniżej:

Rok 2016 był bardzo bogaty w wydarzenia, które przedstawiamy chronologicznie. Oczywiście przedstawiamy tylko te wydarzenia, których byliśmy organizatorami oraz uczestnikami.

styczeń 2016 –

 • 16 stycznia zorganizowaliśmy kolejne 5 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prezentacja: Romuald Kurzątkowski „Po torach pamięci 1944-1956” i występ duetu „Zariuszka” – Alina Karolewicz, Magdalena Urlich)

luty 2016 –

 • 13 lutego zorganizowaliśmy 6 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Koncert wirtuoza skrzypiec Bogdana Kierejszy)
 • 27 lutego odbyło się 10 Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

marzec 2016 –

 • 12 marca zorganizowaliśmy 7 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prezentacja Marii Witek i Anny Bartczak z Biura Dokumentacji Zabytków oraz Waldemara Witka z NID-u „Kapliczki i krzyże przydrożne w powiecie drawskim” i koncert muzyki andyjskiej w wykonaniu zespołu „La Familia”)

kwiecień 2016 –

 • 16 kwietnia zorganizowaliśmy 8 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (spotkanie autorskie z dr Zbigniewem Mieczkowskim „Poligon Drawski w trzech odsłonach” i koncert poezji śpiewanej Jacka i Tomka Bateńczuków)

maj 2016 –

 • 24 maja zorganizowaliśmy po raz szósty Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie wraz z szóstą konferencją na temat OZE, w której uczestniczyło ok. 100 osób dorosłych i 60 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka, Złocieńca i Drawska Pomorskiego. Szósta konferencja pt.: „Szanse rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej na Pomorzu Zachodnim” dotyczyła źródeł energii pochodzącej ze słońca i biomasy w województwie Zachodniopomorskim.

czerwiec 2016 –

 • Wydaliśmy VIII tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich częściowo dofinansowany przez Gminę Czaplinek.

lipiec 2016 –

 • W dniach 2-3 lipca zorganizowaliśmy XIII Henrykowskie Dni w Siemczynie z gwiazdą wieczoru Dariuszem Stachurą i udziałem Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Rubena Silvy i prowadzeniem Andrzeja Zborowskiego. Oczywiście jak rokrocznie pierwszego dnia odbyła się konferencja historyczno-naukowa. Przez dwa dni gościli i prezentowali swoje prace artyści i rzemieślnicy, odbył się plener plastyczny oraz warsztaty śpiewu chóralnego, gitarowe, ceramiczne, tańców barokowych. W sali ceglanej i na dziedzińcu miały miejsce pokazy odtwórstwa historycznego XVII – XVIII w., pokazy myśliwskie i jeździeckie, a w pałacu oprócz wystaw czasowych zaprezentowano wystawę łowiecką.

W niedzielę po Mszy Św. na zakończenie obchodów zorganizowano na jeziorze Drawsko Henrykowskie Regaty o Puchar Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zakończone festynem żeglarskim nad Zatoką Henrykowską z koncertem zespołu szantowego „Pod kilem”.

 • Rozpoczęliśmy remont południowej części dachu korpusu głównego pałacu (ryzalit i naczółek od strony południowej).
 • Uruchomiono w całości Henrykowski Szlak w Siemczynie oraz wydano przewodnik po szlaku.

sierpień 2016 –

 • W dniach 28 lipca do 1 sierpnia zorganizowaliśmy III zjazd rodu von Bredow, potomków właścicieli pałacu i dóbr siemczyńskich.

wrzesień 2016 –

 • 17 września zorganizowaliśmy 6 Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie pt.: „Pamięć miejsc i ludzi”. Podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie odbyła się tradycyjnie, konferencja naukowo-dydaktyczna pod tytułem „Starzenie się społeczeństwa – problemy i pożądane działania” połączona z zajęciami praktycznymi na błoniach pałacowych. Obchody zakończono wspólną biesiadą w namiocie biesiadnym przy pałacu. Do biesiady przyśpiewki wykonywał zespół folklorystyczny „Marianki” pod kierownictwem p. Mariana Sujeckiego.

październik 2016 –

 • W dniach 7-9 października odbył się 4 Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Świdwiński-Jezioro Tajemnic”.
 • Zakończono remont południowej części dachu korpusu głównego pałacu (ryzalit, naczółek od strony południowej).

listopad 2016 –

 • 5 listopada zorganizowaliśmy 9 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Otwarcie Henrykowskiej Galerii Sztuki w Siemczynie i wernisaż Ogólnopolskiej Wystawy Związku Artystów Plastyków, prelekcja historyka regionalisty Jarosława Leszczełowskiego „Frydlandzki sztetl i frydlandzki Berlin” oraz koncert Duetu Zariuszka „Bułat Okudżawa po rosyjski i po polsku” – Alina Karolewicz i Magdalena Urlich).
 • 26 listopada zorganizowaliśmy 10 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prezentacja przez Program Zanurzenie premiery reportażu TV o Pałacu w Siemczynie i fortecy B-17 spoczywającej na dnie jeziora Stolsko oraz koncert zespołu HELLESS wraz z premierą wideoklipu kręconego we wnętrzach Pałacu w Siemczynie i MOK-u w Policach).

grudzień 2016 –

 • 10 grudnia zorganizowaliśmy 11 Henrykowskie Spotkania Kulturalne (Prelekcja archeologów z Muzeum w Koszalinie Andrzeja Kuczkowskiego „Grodziska wczesnośredniowieczne w rejonie Siemczyna”, Andrzeja Kasprzaka „Kamienne Kręgi w Pławnie – magiczne miejsce” i Tomasza Choroby „Groby olbrzymów pod Piasecznem” oraz koncert chóru PROFVOICES pod dyrekcją p. Doroty Gadziny)
 • Drukiem ukazał się Tom IX Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

 

Podsumowując rok 2016:

– rozliczyliśmy 9 projektów, tj.:

 1. Promocja Historii Gminy Czaplinek poprzez druk ósmego wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – 1.500 zł (23.03.2016) – Gmina Czaplinek
 2. Utworzenie „Henrykowskie Galerii Sztuki” w Siemczynie jako miejsca upowszechniania i promocji twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu Drawskiego – 800 zł (15.06.2016) – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 3. Oznakowanie I Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie – etap II – 1.200 zł (21.06.2016) – Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
 4. Siemczyno, pałac barokowy (1726 r.) remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego – 40.000 zł (27.06.2016) – Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 5. Siemczyno, pałac barokowy (1726 r.) remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz ryzalitu południowego – 200.000 zł (30.06.2016) – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 6. Przeprowadzenie wydarzenia artystycznego pn. „Między wschodem i zachodem: kultura sarmacka Rzeczpospolitej z okresu Potopu szwedzkiego” w trakcie obchodów XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie – 7.000 zł (27.07.2016) – Urząd Marszałkowski w Szczecinie
 7. Koncert tenora Dariusza Stachury z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Rubena Silvy podczas „XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie” – 7.000 zł (27.07.2016) – Urząd Marszałkowski w Szczecinie Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji
 8. Organizacja konferencji pt. „V Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – szanse rozwoju odnawialnej energetyki rozproszonej na Pomorzu Zachodnim – 5.804 zł (05.08.2016) – WFOŚiGW w Szczecinie
 9. Remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, komin, instalacja odgromowa) korpusu głównego w połaci południowej oraz remont dachu (pokrycie, więźba, strop I piętra, roboty murowe, instalacja odgromowa) ryzalitu południowego (ryzalit w elewacji wschodniej) barokowego pałacu w Siemczynie – 20.000 zł (27.10.2016) – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

– Do zadań rozpoczętych i zakończonych w roku 2016 zaliczamy:

 1. Wydanie VIII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 2. Organizację VI Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie
 3. Zorganizowanie XIII Henrykowskich Dni w Siemczynie
 4. Organizację VI Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie
 5. Utworzenie Henrykowskiej Galerii Sztuki w Siemczynie
 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie 7-miu edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie
 7. Wydanie IX tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 8. Wykonanie remontu kolejnej części dachu wraz ze stropem nad 1-szym piętrem pałacu
 9. Uruchomienie w całości Henrykowskiego Szlaku w Siemczynie wraz z drukiem przewodnika
 10. Zakończenie przebudowy strony internetowej Pałac Siemczyno o czym informujemy i zachęcamy do przeglądania, wnoszenia uwagi oraz dzielenia się materiałami, a szczególnie zdjęciami sprzed 2010 roku.

W roku 2016 Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie było wspierane przez następujących donatorów:

 1. Konsorcjum Andziak sp.j.
 2. Pałac Siemczyno Adam Andziak
 3. Ministerstwo Finansów
 4. Gmina Czaplinek
 5. Urząd marszałkowski z programu PROW 2007-2013
 6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szczecin
 7. Ekowodrol
 8. Hertz Armatura
 9. Województwo Zachodniopomorskie
 10. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 12. Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 13. Osoby fizyczne na wsparcie wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 14. Bogdan i Zdzisław Andziak
 15. Jolanta i Maciej Marciszewscy
 16. Jarosław i Ewa Kilian
 17. Anonimowi darczyńcy – skarbona stacjonarna
 18. Anonimowi darczyńcy – cegiełki na odbudowę pałacu.

Wszystkim, którzy w najskromniejszy choćby sposób przyczynili się do zrealizowania zadań w 2016 roku serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc dodaje nam skrzydeł i pozwala na planowanie przyszłości.

Na rok 2017 Zarząd HSS planuje:

 • Wydanie X i XI tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich
 • Organizowanie kolejnych comiesięcznych edycji Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie
 • Remont kolejnej części dachu pałacu w Siemczynie
 • Zorganizowanie VII Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie
 • Zorganizowanie XIV Henrykowskich Dni w Siemczynie
 • Zorganizowanie VII Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie
 • Zorganizowanie i oznakowanie Henrykowskiego Słonecznego Szlaku prowadzącego do nowo wybudowanej farmy fotowoltaicznej
 • Opracowanie i wydanie przewodnika po Henrykowskim Słonecznym Szlaku w Siemczynie

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej HSS Adrian Chochorowski złożył następujące sprawozdanie::

Komisja Rewizyjna Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie (HSS) w roku 2016 na bieżąco nadzorowała działania stowarzyszenia.

W roku 2016 HSS nie prowadziło działalności gospodarczej lecz wyłącznie nieodpłatną działalność statutową. W jej wyniku stowarzyszenie uzyskało przychody statutowe w kwocie 450.876,47 zł oraz koszty związane z nieodpłatną działalnością statutową w wysokości 427.983,67 zł. Kwoty te potwierdza sporządzony na 31.12.2016 r. rachunek zysków i strat. Wydatki na koszty administracyjne stanowią z roku 2016 kwotę 1.754,80 zł.

Prawidłowość wykazanych w sprawozdaniu sald została potwierdzona poprzez dokonanie spisów z natury w zakresie: materiałów na kwotę 193,13 zł (widokówki stanowiące materiał do produkcji cegiełek na odbudowę pałacu), gotowych cegiełek na kwotę 1.000 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosi 20.944,87 zł, na który składają się środki na rachunku bankowym w kwocie 18.245,02 zł – zgodne z wyciągiem bankowym, oraz gotówka w kasie w kwocie 2.699,85 zł – zgodna ze sporządzoną specyfikacją.

Struktura uzyskanych w roku 2016 przychodów przedstawia się następująco:

 • Składki członkowskie – 4.000 zł
 • Zysk z roku ubiegłego – 2.570,27 zł
 • Dotacje, dopłaty i dofinansowania – 290.104,00 zł
 • Gotówka zebrana ze skarbony stacjonarnej – 1.080,60 zł
 • Wpływy uzyskane przy pomocy cegiełek – 3.500,00 zł
 • Darowizny pieniężne – 143.720,00 zł
 • Wpływy z 1% odpisu podatkowego – 5.901,60 zł

i łącznie stanowi kwotę 450.876,47 zł .

W dniu 31.12.2016 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zakończyło zbiórkę publiczną zorganizowaną na podstawie zezwolenia Burmistrza Czaplinka z dnia 03.02.2014 r., wydanego na okres od 03.02.2014 r. do 31.12.2016 r. Na tę okoliczność sporządzono sprawozdanie ze zbiórki, które zostało złożone według dotychczas obowiązującej procedury na ręce Burmistrza Czaplinka.

Od roku bieżącego zbiórki publiczne zgłaszane są i rozliczane za pośrednictwem portalu zbiórkowego na stronie Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej.

Koszty realizacji zadań statutowych wyniosły w 2016 roku 427.983,67 zł. Wydatki na zadania te zostały w wysokości 290.104,00 zł dofinansowane, a w kwocie 137.879,67 zł pokryte ze środków własnych stowarzyszenia.

Finansowanie poszczególnych zadań kształtowało się jak niżej:

 • Henrykowska Galeria Sztuki – 1.084,65 zł

– Powiat Drawski – 800 zł

– udział HSS – 284,65 zł

 • V Europejskie Słoneczne Dni– 12.137,24 zł

– Ekowodrol – 1.000 zł

– Herz Armatura – 2.200 zł

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 5.804 zł

– udział HSS -3.133,24 zł

 • Wydanie VIII tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich– 6.210,00 z

– Gmina Czaplinek – 1.500 zł

– Marciszewski Maciej 1.000 zł

– udział HSS – 3.710 zł

 • XIII Henrykowskie Dni – 18.000 z

– Województwo Zachodniopomorskie – 14.000 zł

– udział HSS – 4.000 zł

 • Remont dachu pałacu część korpusu głównego– 376.041,73 zł

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200.000 zł

– Województwo Zachodniopomorskie – 40.000 zł

– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Szczecin – 20.000 z

– udział HSS – 116.041,73 zł

 • II etap Henrykowskiego Szlaku Historycznego w Siemczynie– 3.380,05 zł

– Powiat Drawski – 1.200 zł

– udział HSS – 2.180,05 zł

 • Wydanie Legend Heinrichsdorf– 630 zł

– Alina Korolewicz – 600 zł

– udział HSS – 30 zł

 • Wydanie IX tomu Zesztów Siemczyńsko-Henrykowskich– 10.500 zł

– Konsorcjum Andziak sp.j. – 2.000 zł

– udział HSS – 8.500 zł

Różnica między przychodami statutowymi i kosztami realizacji zadań statutowych to wynik na działalności statutowej, który w roku 2016 wynosi 22.892,80 zł.

Wszystkie powyżej wymienione zadania zostały zakończone i prawidłowo rozliczone poprzez okazanie odpowiednim instytucjom niezbędnych dokumentów potwierdzających wykonanie i rozliczenie projektów. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie w roku 2016 poniosło koszty administracyjne w wysokości 1.754,80 zł, na które składają się:

 • Zużycie materiałów – 157,00 zł
 • Usługi bankowe, pocztowe, ksero – 681,80 zł
 • Podatki i opłaty – KRS, opłaty skarbowe, zaświadczenia – 816 zł
 • Składki członkowskie w ZaFOS – 100 zł .

Zostały wprowadzone, zaproponowane przez Komisję Rewizyjną w ubiegłym roku, zmiany w zakresie uszczegółowienia ewidencji księgowej stanowiąc tym samym większą przejrzystość rozliczeń. W tym celu od roku 2016 wprowadzono zmodyfikowany plan kont, a generalne zasady rachunkowości nie uległy zmianie.

Komisja Rewizyjna Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w roku 2016 na bieżąco nadzorowała prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej. Nie wniesiono zastrzeżeń.

Za poprzedni rok obrotowy sporządzona została kompletna dokumentacja księgowa (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), która została złożona w 2016 roku: w Urzędzie Skarbowym w Drawsku Pomorskim oraz w Sądzie Rejestrowym w Koszalinie.

W związku z faktem posiadania przez HSS statusu organizacji pożytku publicznego w roku 2016, na wyodrębniony rachunek bankowy wpłynęły środki z odpisów 1% z podatków dochodowych za rok 2015 w wysokości 5.901,60 zł.

Komisja Rewizyjna przy Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie nie stwierdza naruszenia statutu jak i innych przepisów przez Zarząd.

Mając na uwadze powyższe nie wnosimy zastrzeżeń do prawidłowości zarządzania Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie.

Wnioskujemy o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za 2016 rok oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016

Po przedstawieniu tych sprawozdań Walne Zwyczajne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok 2016 – jednomyślnie

Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016 – jednomyślnie

Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2016 – jednomyślnie

Uchwała nr 4 – o sposobie rozliczania zysku za rok 2016 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2017 – jednomyślnie

Uchwała nr 5 – o udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2016 na wniosek Komisji Rewizyjnej – 16 osób za, 1 wstrzymała się, 0 przeciwko

W ostatniej części obrad – dyskusji – zabrali głos:

Grzegorz Andziak złożył wniosek o podjęcie Uchwały nr 6 o następującej treści:

„W związku z informacją z dnia 21.02.2017 r. o pozytywnym wyniku oceny i wyborze do dofinansowania projektu nr RPZP.04.09.00-32-0017/16 pn. Wykorzystanie potencjału endogenicznego barokowego pałacu w Siemczynie poprzez przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym złożonego w zakresie działania 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. XI Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz upoważnia Zarząd Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu stowarzyszenia do wysokości całkowitego budżetu ww. projektu.” – Uchwała podjęta została jednomyślnie.

Adam KośmiderBurmistrz Czaplinka – chwaląc sprawozdanie działania stowarzyszenia w 2016 roku równocześnie poinformował zebranych, że Rada Miasta i Gminy Czaplinek, doceniając dokonania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, podjęła w dniu 29.12.2016 r. uchwałę o przyznaniu mu tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. pogratulował tego wyróżnienia. Zostanie ono wręczone dla stowarzyszenia na gali, która odbędzie się 3 marca 2017 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Czaplinku.

Zdzisław Andziakprezes HSS – podziękował za docenienie wieloletnich działań na rzecz mieszkańców regionu i przyznanie Stowarzyszeniu zaszczytnego tytułu.

Bogdan Andziak Wiceprezes HSS– przypomniał, że Gmina Czaplinek w roku 2016 doceniła także organizowane od wielu lat przez stowarzyszenie Henrykowskie Dni w Siemczynie uznając je za „Wydarzenie Kulturalne Gminy Czaplinek 2015 roku. To pozytywne, lecz w ubiegłym roku spotkała stowarzyszenie też przykra niespodzianka bo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zakwalifikowało pozytywnie naszego wniosku o dofinansowanie kolejnego etapu remontu dachu i więźby dachowej. Stowarzyszenie złożyło odwołanie. Jak wiemy pałac jest i ma być remontowany aby służył celom publicznym.

Agnieszka Eckstein członek wspierający poinformowała o zmianie zasad dotyczących zbiórek publicznych. Obecnie zbiórki rejestruje się przez portal Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i tam też je się rozlicza. Procedura jest dość skomplikowana, ale zbiórki są bezterminowe. Po wprowadzeniu zmian sprzedaż cegiełek nie jest już traktowana jako zbiórka publiczna. Podziękowała także Burmistrzowi Czaplinka za udzielanie zgód i rozliczanie dotychczasowych zbiórek publicznych przeprowadzanych na starych zasadach. Zaapelowała do zebranych by zadeklarowali w rocznych rozliczeniach podatku za rok 2016 1% na rzecz HSS. Przypomniała, że za rok 2015 wpłynęła z tego tytułu niebagatelna kwota ok. 5000 zł.

Mathias von Bredow prezydent rodu von Bredow (tłumaczył Robert A. Dyduła) podziękował za zaproszenie i możliwość uczestniczenia wraz z małżonką po raz kolejny w Walnym Zgromadzeniu. Równocześnie przekazał na ręce Zarządu Stowarzyszenia upominek w postaci oprawionego zdjęcia nieśmiertelnika, z okresu I wojny światowej, swojego dziadka, dawnego właściciela Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie, barona Hartwiga von Bredow. Odczytał zebranym (po polsku!) o historii jak ten nieśmiertelnik trafił do jego rąk.

 

I na tym sympatycznym wystąpieniu zakończyła się oficjalna część XI Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. Zamykając je i dziękując uczestnikom zaprosiłem ich na tradycyjną już biesiadną kolację.

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie powołaliśmy 11 lat temu nie mając doświadczenia ani konkretnego planu działania. Po 11 latach zdobyliśmy doświadczenie, zyskaliśmy wielu przyjaciół i sojuszników w naszym działaniu. Staliśmy się ważnym animatorem kultury i badań historycznych regionu. Widomym tego dowodem jest przyznanie przez Radę Miejską w Czaplinku dla Stowarzyszeniu honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”.

Ale najważniejsze jest jasne zarysowanie stojącego przed nami celu – przywrócenie świetności największemu na Pomorzu Zachodnim pałacowi barokowemu, niememu świadkowi skomplikowanej historii tych ziem i z powrotem uczynienie z niego centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. W ciągu 11 lat dokonaliśmy wiele, a ostatni rok należy do najbardziej udanych w dążeniu do tego celu. Przed nami jednak jeszcze wiele zadań, ale nikt dzisiaj nie wątpi iż wytyczony cel osiągniemy.

 

Autor: Zdzisław Andziak


XIII. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

XIII Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 18 lutego 2017 r. w sali koncertowo-konferencyjnej (Kamiennej) Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Dla wcześniej przybyłych gości 40 minut przed rozpoczęciem spotkania prezentowane były realizacjie filmowe z roku 2016 z Pałacu w Siemczynie i odkryć wokół niego oraz z roku 2012 z obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Siemczynie. Równocześnie można było oglądać wystawę fotografii Adama Myśkowa ze Szczecina oraz wystawy czasowe prezentowane w Sali Kamiennej. O godzinie 15.00 prowadzący spotkanie wiceprezes HSS Bogdan Andziak zaprosił dr Zbigniew Mieczkowskiego do zaprezentowania swojego, niezwykle interesującego wykładu nt. rzeki Drawy i 100-lecia elektrowni wodnej w Borowie. Oba tematy byly bogato ilustrowane zdjęciami i mapami. Po przerwie kawowej podczas której zebrani żywo dyskutowali na temat prelekcji oraz podziwiali sztukę fotografii prezentowaną na Sali Kamiennej oraz obrazy na Sali Ceglanej wystąpił zespół o zagadkowej nazwie „Incydent”. Jak się okazało od incydentu pierwszego wspólnego koncertu minęło 10 lat, a zespół jak było widać i słychać na koncercie doskonale się zgrał i prezentuje bardzo szeroki repertuar, słowem dla każdego coś dobrego. Piosenki zagrane i zaśpiewane przez zespół. pomimo deszczowej i sennej pogody, ożywiły publiczność czego dowodem mogły być końcowe bisy i ogólna świetna atmosfera po obu stronach sceny. Skład zespołu to: Joanna Dzieciątkowska – wokal, Maciej Wiśniewski – wokal i gitara, Piotr Sztuk – gitara basowa, Piotr „Kazik” Korczewski – gitara i Grzegorz Darski – perkusja. Tym razem po stronie publiczności zagościło ok. 70 osób.