XXXVI. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

XXXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – 12 października 2019 r.

XXXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie odbyły się tym razem w sobotę 12 października 2019 r., jak zawsze o godzinie 16.00. Były one jednak niezwykłe i to z kilku powodów.

Po pierwsze tego samego dnia o godzinie 14.30 odbyło się pasowanie trzech osób na rycerzy zakonu templariuszy, którego jedyną polską komandorię powołano do życia blisko miesiąc wcześniej w Siemczynie, a którą nazwano „Pomerania”.

Tak więc otwierający XXXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne Prezes i Wiceprezes HSS Zdzisław i Bogdan Andziakowie zaprosili na środek rycerzy zakonu templariuszy, jak również nowo pasowanych rycerzy, w imieniu których kilka słów o misji i działaniach zakonu powiedział jej Komandor Sir Robert Piątkowski.

Kolejną niespodzianką, poza planowanymi działaniami, była pieśń religijna rozpoczynająca to wydarzenie, a zaśpiewana a cappella przez gości z Niemiec pod kierownictwem pani Gerlinde.

Po takim wstępie rozpoczęło się wystąpienie nauczyciela historii ze szkoły ponadpodstawowej w Łobzie p. Marcina Kuchto, który wprowadził zgromadzonych gości w okres potopu szwedzkiego, a w zasadzie to jego zakończenie. Zaprezentował on bowiem temat pt. „Hetman Stefan Czarniecki na Ziemi Drawskiej w latach 1657-59”. Temat ten był szczególnie interesujący w aspekcie faktu, że to właśnie Siemczyno (ówczesne Heinrichsdorf) było miejscem rozpoczęcia i zakończenia potopu szwedzkiego o czym pisał historyk Ludwik Kubala oraz kronikarz Chryzostom Pasek, a literacko przybliżył czytelnikom ten fakt polski noblista Henryk Sienkiewicz.

Przy okazji swojego wystąpienia p. Marcin Kuchto zaprezentował prace plastyczne dotyczące tego tematu, a wykonane przez młodzież licealną z Łobza.

Przed przerwą kawową zaprezentowana została także artystka malarka p. Elżbieta Majewska, której niezwykle barwne i kolorystycznie ekspresyjne obrazy eksponowane były na ścianach „Sali Kamiennej” pod wspólnym tytułem „…poezja życia malowana obrazem…”. Artystka krótko opowiedziała o swojej pasji zachęcając do obejrzenia wystawy i prezentowanych na niej obrazów, co uczestnicy spotkania chętnie zrobili i wcale nie skończyli, lecz wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zaangażowali się w ich oglądanie i omawianie podczas ogłoszonej krótkiej przerwy kawowej.

Po przerwie wystąpił z muzyką i piosenkami lat 70-tych Zespół wokalny „Ontis” z Sitna. Zespół ten tworzy pięć pań i jeden pan, a powstał on ponad trzydzieści lat temu, kiedy to 5 nastoletnich koleżanek postanowiło razem zaśpiewać. Po wielu latach przerwy, kiedy to panie zajęte były swoimi rodzinami i pracą zawodową, postanowiły one zespół reaktywować co miało miejsce ok. 3 lat temu.

Sama nazwa zespołu to zmyślne przestawienie na wspak liter nazwy miejscowości, z której pochodzą artystki, tj. Sitna.

W skład zespołu wchodzą: Beata Eckert, Izabella Malinowska, Agnieszka Kołodziejczak, Katarzyna Więckowska oraz prowadząca Edyta Mech. Wszystkie panie śpiewają, a nagłośnieniem i oświetleniem zajmuje się towarzyszący im p. Wojciech Więckowski.

Koncert zatytułowany został „Z piosenką przez życie… od młodości… do starości” co moim zdaniem doskonale oddało zarówno klimat prezentowanych utworów, jak i ich treści.

Jakby tego raju dla uszu gości było mało to XXXVI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie zakończył ponowny występ gości z Niemiec, którzy zaprezentowali tym razem dwie pieśni religijne. Goście Ci znaleźli się w Siemczynie, gdyż wybrali hotel w folwarku na swoje spotkanie rodzinne, a przy okazji uświetnili wydarzenie zorganizowane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

Po ogłoszeniu terminu i tematyki, niezwykle interesującej i tajemniczej, kolejnych XXXVII Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w listopadzie 2019 r. wszyscy goście, a było ich ok. 90, rozjechali się do swoich domów pełni wrażeń i doznań po tym niezwykłym spotkaniu.

Autor: Robert A. Dyduła

Zdjęcia: Wiesław Krzywicki

Film: Tadeusz Brożek