I. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

 I (inauguracyjne) Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 29 sierpnia 2015 r.

Uczestniczyły w nim osoby, m.in. z Siemczyna, Czaplinka, Złocieńca, Wierzchowa, Bornego Sulinowa, Szczecina, Gościna i Kołobrzegu.

Spotkanie inauguracyjne miało na celu wymianę refleksji ludzi związanych ze sztuką, historią regionu i samorządami na temat ich potrzeb i marzeń związanych z szeroko pojętą kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem jej pozainstytucjonalnego wymiaru.

Po burzliwej dyskusji uczestnicy udali się do czaplineckiego amfiteatru, by tam wziąć udział w koncercie bydgoskiej orkiestry „Emband” pod dyrekcją Ewy Makuly. Prowadzenia podjął się dyrektora Czaplineckiego Ośrodka Kultury, pan Marcina Naruszewicz.