Publikacja Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich w ramach programu Społecznik - projekt 11.09.2023-06.12.2023

W ramach programu Społecznik, od 11 września 2023 roku do 6 grudnia 2023 roku, intensywnie trwał projekt publikacji „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”. Ten czas był owocem zaangażowania Zespołu Redakcyjnego, który odbył dwa istotne spotkania, podczas których omawiano kierunek projektu i ustalano priorytety. Warto podkreślić, że inicjatywa ta opierała się na zaangażowaniu wolontariuszy, którzy pełnili kluczową rolę w procesie zbierania materiałów, tworzenia treści oraz oprawy graficznej publikacji.

„Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” skupiają się na fascynującej historii Siemczyna i Ziemi Drawskiej, prezentując zarówno wydarzenia historyczne, jak i kulturalne. Działania wolontariuszy przyczyniły się do stworzenia kompleksowej i wartościowej publikacji, której celem jest nie tylko przekazanie informacji, ale także zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. Projektem tym społeczność lokalna wykazała się nie tylko zainteresowaniem, ale również gotowością do aktywnego udziału w dokumentowaniu i upowszechnianiu bogatej historii miejscowości.

Program SPOŁECZNIK został zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

#PomorzeZachodnie #ProgramSpołecznik #Społecznik #KARR