IX. Walne Zgromadzenie Członków HSS

IX. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

14 lutego 2015 roku

Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces.

                       Henry Ford

WSPÓLNA PRACA TO SUKCES

Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

14 lutego 2015 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie dokonało podsumowania dziewiątego roku swej działalności. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 17 członków zwyczajnych (na 20), 2 Honorowych (Mathias von Bredow i Wiesław Krzywicki) oraz członek wspierający Agnieszka Eckstein. Zaszczyciło je też swą obecnością 30 znamienitych gości, a wśród nich:

– Senator RP – Sławomir Preiss z małżonką,

– Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie – Damian Greś z małżonką,

– Starosta Drawski – Stanisław Kuczyński,

– Burmistrz Złocieńca i Prezes LGD „Partnerstwo Drawy” – Krzysztof Zacharzewski z małżonką,

– Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider,

– Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej – ks. Andrzej Naporowski,

– Sołtys Siemczyna i członek Rady Miasta Czaplinek – Michał Olejniczak z małżonką,

– Dyrektor Domu Kultury w Cedyni – Paweł Pawłowski,

– Kierownik Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – Maria Witek,

– Przedstawiciel Narodowego Instytutu Dzidzictwa OT Szczecin – Waldemra Witek.

Zgromadzenie otworzył Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Andziak, który przywitał zebranych i przedstawił projekt porządku obrad.

 

Dalsze obrady poprowadził Bogan Andziak wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia. Z powodu konieczności wyjazdu, przed kontynuacją obrad, Senator RP Sławomir Preiss wyraził słowa uznania dla dokonań Stowarzyszenia, ambitnych planów oraz wysoki poziom edytorski Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Mówił też o uwieńczonych sukcesem staraniach w Senacie RP o nadanie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie zaszczytnego miana Strażnika Dziedzictwa Narodowego.

Po uchwaleniu porządku obrad Prezes Stowarzyszenia zdał sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. Był on szczególnie bogaty w wydarzenia, z których najważniejszymi były:

 1. Wydanie w styczniiu 2014 roku dwóch kolejnych tomów Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich: III tomu ze słowem wstępnym Bogdana Zdrojewskiego, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tomu specjalnego „Henrykowscy Golczowie” autorstwa nasze znamienitego historyka regionalnego Jarosława Leszczełowskiego.
 2. Walne Zgromadzenie w lutym 2014 r., które przyjęło ambitny roczny plan działania.
 3. Zorganizowanie III Europpejskich Słonecznych Dni w Siemczynie w ramach których odbyła się ważna konferencja z udziałem wybitnych polskich naukowców i specjalistów i 120 słuchaczy. Towarzyszyło jej sympozjum dla 80 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie konferencji Senator RP Sławomir Preiss, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider i Wiceprezes HSS Bogdan Andziak wręczyli nagrody i dyplomy laureatom Konkursu Plasytcznego pt. „Europejskie Słoneczne Dni 2014” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Najważniejsze referaty z tej konferencji zostały opublikowane w IV tomie Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

Podczas przerwy w konferencji zaprezentowano pokaz firmy DIMPLEX – POMPY CIEPŁA. W obecności uczestników konferencji wykonany został sondarzowy odwiert tzw. dolnego źródła ciepła.

 1. W wyniku intensywnych starań zarządu Stowarzyszenia uzyskało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 250 tys. zł na remont opaski drenażowej wokół pałacu w związku z czym w maju rozpoczęte zostały prace przy jej wykonaniu.
 2. 25 maja 2iceprezes HSS Bogdan Andziak otrzymał z rąk Starosty Drawskiego Stanisława Cybuli statuetkę „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”.
 3. W czerwcu wydany został IV tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich zawierający dorobek III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie oraz opracowania dotyczące historii regionalnej (m. in. Von Arnimowie z Siemczyna autorstwa Jarosława Leszczełowskiego), zdrowia dzieci oraz kultury i wychowania.
 4. 21 czerwca odbył się spektakl teatralny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina dla społeczności siemczyńskiej pt.: „Odlot w czasie, czyli histora ostatniego tysiąclecia”, na który wstęp był wolny.
 5. 1 lipca miała miejsce Konferencja „REWITLIZACJA ŚRODOWISK POPEGEEROWSKICH – ODZYSKANIE UŚPIONEGO KAPITAŁU”, która była najważniejszym z wydarzeń ostatnich lat w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Patronat nad nią sprawował Bronisław Komorowski Prezydent RP, a organizatorami i uczestnikami byli przedstawiciele województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczestniczyło w niej około 160 osób, a w tym: Posłowie na Sejm RP: Ewa Żmuda-Trzebiatowska, Arkadiusz Litwiński i Krystyna Skibińska, Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, dr Janusz Gołos – Konsultant ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Kancelarii Prezydenta RP oraz Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Jacek Protas – Prezes Zarządu Związku Województw RP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Czesław Elzanowski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.
 6. Zgodie z tradycją centralnym i najważniejszym wydarzeniem roku stały się XI Henrykowskie Dni w Siemczynie w dniach 4-6 lipca. Zaszczycili je swoją obecnością:
 • bp. Krzysztof Zadarko – biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
 • Anna Mieczkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Senator  RP – Sławomir Preiss z małżonką
 • Poseł RP – Marek Hok,
 • Prezydent rodziny von Bredow – Mathias von Bredow,
 • Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider z małżonką,
 • Starosta Powiatu Kołobrzeskiego – Tomasz Tamborski,
 • Burmistrz Gościna – Marian Sieradzki,
 • Wiceburmistrz Złocieńca – Piotr Antończak,
 • Maryla Witek – Zastępca Dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie,
 • Dr Beata Makowska – Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Szczecinie i inne znamienite osoby.

Organizatorzy którymi byli: Henrykowskie Stowarzyszenie, Gmina Czaplinek i Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy” zapewnili uczestnikom Dni mnóstwo      różnorodnych atrakcji i wspaniałą zabawę.

 1. Ale nie brakowało też poważnej rozrywki intelektualnej, a była nią pierwszego dnia konferencja naukowa „Z dziejów Ziemi Drawskiej” pod sprawnym kierownictwem dr Zbigniewa Mieczkowskiego. Podczas konferencji wystąpili następujący prelegenci: dr Krystyna Rypniewska, dr Janina Kochanowska, dr Zbigniew Mieczkowski, Maria i Waldemar Witkowie, Jarosław Leszczełowski i dr Marcin Majewski.
 2. Kontynuacją historycznej tematyki były ekspozycje i wystawy zorganizowane w pałacu przez muzea: Oręża w Kołobrzegu, Okręgowe w Koszalinie, Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim, Regionalne w Szczecinku, Pałacowe w Trzebiatowie, PGR w Bolegórzynie, Przetwórstwa Mięsa Konsorcjum Andziak sp.j. Kołobrzeg; Izby Muzealne w: w Bornym Sulinowie, Drawsku Pomorskim i w Czaplinku; Zbiory: – Stowarzyszenia „Szabla i Łuk” z Kumek, prywatne Cezarego Starczewskiego z Czaplinka i Prywatne p. Edwarda Syty z Siemczyna

Otwarta został barwna Aleja Rzemieślników, gdzie prezentowali swą twórczość: Genowefa Dykier z Rzęśnicy k/Zlocieńca (malarstwo olejne), Paweł Małys z Czaplinka (rzeźbiarstwo), Filip Kowalski z Kołobrzegu (świece artystyczne), Magdalena Mokrogulska z Czaplinka (rękodzielnicza biżuteria i szkło), Pavla Koralewska z    Poznania (ceramika), Marta Hnatowska z Czaplinka (szkice ołówkowe, drewno, świeczniki), Konrad Fujarski z Czaplinka (Miody Drahimskie), Genowefa Polak z Czaplinka (decoupage), Klub „Pętelka” z DK Gościno (rękodzieła artystów nieprofesjonalnych), Złocieniecki Ośrodek Kultury (tkactwo artystyczne, Krystyna Wenelska z Siemczyna (ceramika artystyczna), Tomasz Osmólski z Nowego Drawska (snycerka), Andrzej Dąbrowski z Broczyna (wikliniarstwo), Irena i Stanisław Barscy z Nieżyna (witraże), Stowarzyszenia Koszalińskie Zdolne Babeczki (ceramika, wiklina    papierowa, tkanina artystyczna, rękodzieło różne), Helena Brożek z Czaplinka (obrazy   wykonane haftem krzyżykowym).

Równolegle odbywały się występy zespołów wokalnych, tanecznych, muzycznych i teatralnych: Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim, Teatru „Yes” z Czaplineckiego Ośrodka Kultury, Zespołu Śpiewaczego Pomorzanki” z Suliszewa, Zespołu „Radość” z Linowa, Zespołu Tanecznego „Gracja” z Politechniki Koszalińskiej, Zespołu Śpiewaczego „Jarzębina” z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego „Swojacy” z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego „Mirosławiacy” z Mirosławca, Zespołu Śpiewaczego „Jarzębinki” z Broczyna, Zespołu Tanecznego „Volare” z Politechniki Koszalińskiej.

Dla widzów, szczególnie młodych, ogromną atrakcją były pokazy mody barokowej w wykonaniu modelek z Pracownie Strojów Historycznych Magdaleny Bekier oraz pokazy musztry i inscenizacje potyczek w wykonaniu polsko-niemieckiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych „DREISPITZ” w strojach z okresu panowania króla pruskiego Fryderyka II i Wielkiego, Bractwa Kurkowego z Kołobrzegu oraz Klubu Kawaleryjskiego im. IX Pułku Ułanów Podolskich w Szczecinie.

 1. Zakończono i rozliczono wykonanie opaski odwadniającej wokół pałacu.
 2. Dokonano emisji „cegiełek” na odbudowę pałacu, która przyniosła kwotę 6.410 zł.
 3. W wyniku starań Zarządu Stowarzyszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał dotację na organizację Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie z w kwocie 10.655,65 zł
 4. W wyniku starań zarządu uzyskano dotację na projekt remontu instalacji elektrycznej pałacu w wysokości 30.000 zł
 5. W wyniku starań zarządu uzyskano w sierpniu dotację na remont stawów w kwocie 173.848,63 zł, sfinansowaną w wysokości 43.462,16 zł przez ARiMR, a w wysokości 130.386,47 zł przez Ministerstwo Finansów.
 6. We wrześniu 2014 z wizytą studyjną odwiedzili Zespół Pałacowo-Folwarczny członkowie Stowarzyszenia Ochrony Młynów i Rzek Departamentu Sarthe we Francji oraz przedstawiciele Biura Dokumentacji Zabytków ze Szczecina.
 7. 13 września odbyła się II Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: „W TROSCE O NASZE DZIECI. Odzyskanie uśpionego kapitału w regionach popegeerowskich poprzez zapewnienie optymalnego rozwoju dzieci w długofalowej perspektywie”. Organizatorami konferencji było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie oraz Gmina Czaplinek, a honorowy patronat sprawował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczącym konferencji był wybitny polski antropolog prof. dr hab. Andrzej Malinowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), a             sekretarzem dr Stanisław Nowak (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu).
 8. Referaty wygłosili: nestor polskiej antropologii prof. Andrzej Malinowski, prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz dr Stanisław Nowak, dr Renata Orawiec i dr Stanisław Tuzinek z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Wystąpił też mgr Jana Grochockiego z Kołobrzegu, który najpierw, w zastępstwie nieobecnego Rudolfa Krautschneidera, zapoznał uczestników konferencji z sylwetką znamienitego czeskiego żeglarza oraz jego doświadczeniami z z rejsów morskich z dziećmi z domów dziecka i poprawczaków, a           następnie mówił o swoich doświadczeniach w rehabilitacji dzieci poprze żeglarstwo i zabawę.

Konferencja ta była kontynuacją tematyki konferencji lipcowej pod patronatem Prezydenta RP.

Niestety, mimo usilnych starań redakcji, nie udało się dotychczas opublikować w Zszytach Siemczyńsko Henrykowskich dorobku obu konferencji.

 1. 8 października Kapituła przy Senacie RP ogłosiła nominację dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie w 2 edycji konkursu o Nagrodę i Tytuł „Strażnika Dziedzictwa Rzeczpospolitej”.
 2. W listopadzie rozpoczęty został remont stawów prowadzony przez FHUT Piotrowski.
 3. W listopadzie pracownia architektoniczna ArchTim zakończyła wykonanie projektu instalacji elektrycznej pałacu za kwotę 82.000 tys. zł.
 4. 18 listopada Zdzisław i Bogdan Andziakowie, w czasie uroczystej Gali w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich, otrzymali z rąk Marszałka Senatu RP honorowy dyplom – wyróżnienie dla Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – „Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej”.
 5. 6 grudnia złożona została w Urzędzie Powiatowym w Drawsku Pomorskim wniosek o wydanie pozwolenia na remont pałacu. Dołączona do niego kompletna dokumentacja techniczna opracowywana była od 2008 roku, a poprzedziła ją ekspertyza budowlana prof. Jana Marka Skuratowicza z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 6. W grudniu wydany został II tom specjalny Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich pt. „Siemczyno poprzez wieki”.
 7. 17 grudnia podpisana została z Urzędem Marszałkowskim woj. zachodniopomorskiego umowa o dofinansowanie na kwotę 10.824 zł stylowych strojów barkowych dla „Zespołu Tańców Historycznych przy Pałacu w Siemczynie”.

Reasumując – w 2014 roku zrealizowano 9 projektów z dofinansowaniem, z czego 3 są w trakcie rozliczania. Swe sprawozdanie Zdzisław Andziak zakończył stwierdzeniem, że Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie osiągnęło wszystkie planowane na 2014 rok cele statutowe i był to wyjątkowo udany okres.

Ponadto prezes przestawił zadania do realizacji na rok 2015:

– Zakończenie realizacji projektów z poprzedniego roku, tj. remontu stawów, rozliczenia wydruku II wydania specjalnego ZSH oraz uszycia strojów barokowych;

– 14 maja 2015 r. – IV Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie;

– 29 maja do 31 września 2015 wystawa czasowa w pałacu pt.: „Zamki i Rezydencje na Pomorzu” przedstawiająca miniatury zabytkowych obiektów Pomorza;

– 3-5 lipca 2015 r. – XII Henrykowskie Dni w Siemczynie;

– 12 września 2015 r. – V Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie

 

Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Komisji Rewizyjnej Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie przedstawił jej członek Michał Andziak. A oto najistotniejsze ustalenia komisji:

 1. Zysk bilansowy za 2014 rok – 107.618,45 zł. Składa się na niego środki na rachunku   bankowym w kwocie 98.506,90 zł oraz w kasie gotówka w wysokości – 15.685,32 zł i   widokówki-cegielki o wartości – 5.405 zł.
 2. Na przychody uzyskane z działalności statutowej w kwocie – 676.392,24 zł składają się:

– składki członkowskie – 4.000 zł,

– zysk z roku ubiegłego – 20.885,51 zł,

– przychody z dotacji i dofinansowań – 468.514,28 zł,

– datki z tytułu zbiórki publicznej na ogólną kwotę – 157.494,45 zł,

– środki z tytułu sponsoringu otrzymane od podmiotów gospodarczych – 6.500 zł

– środki otrzymane z tytułu umów partnerskich – 18.998 zł

 1. Koszty realizacji zadań statutowych w 2014 roku – 566.010,84 zł. Składają się na nie:

– koszty wydania Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich – 7.408,80 zł

– koszty wytworzenia cegiełek na odbudowę pałacu – 70,57 zł

– koszty spektaklu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – 1.500,- zł

– koszty wykonania opaski drenażowej stawów przy pałacu – 302.686,27 zł

– koszty organizacji III Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie – 23.349,60 zł

– koszty pokazu tradycyjnego przygotowania wyrobów mięsnych w czasie Henrykowskich Dni – 2.500,- zł

– koszty koncertu symfonicznego w trakcie XI Henrykowskich Dni – 7.000,- zł

– koszty konferencji naukowej „Z dziejów Ziemi Drawskiej” podczas Henrykowskich Dni – 1.500,- zł

– koszty posiłków podczas Henrykowskich Dni – 4.000,- zł

– koszty projektu budowlanego na remont instalacji elektrycznej pałacu – 82.000,- zł

– część kosztów poniesionych w 2014 r. na remont stawów pałacowych – 123.000,- zł

– koszty drugiego wydania specjalnego Zeszytów Siemczyńsko Henrykowskich – 10.995,60 zł

 1. Zysk z działalności statutowej w 2014 r. – 110.381,40- zł
 2. Poza kosztami działalności statutowej stowarzyszenie ponosi koszty administracyjne, które w 2014 roku wyniosły 3.541,82 zł. Zostały one po części zrekompensowane przez kancelarię Senatu RP.
 3. Z otrzymanej w 2014 roku kwoty dofinansowań w wysokości 487.512,28 zł rozliczone zostały projekty na łączną sumę 308.665,65 zł. Pozostały do rozliczenia dwa zadania; remont stawów i druk II specjalnego tomu Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich.

W podsumowaniu Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nie stwierdzono nieprawidłowości i kompletności dokumentacji księgowej ani naruszeń statutu jak i innych przepisów przez Zarząd i wnioskowała zatwierdzenie sprawozdania finansowego i o udzielenie władzom stowarzyszenia absolutorium za rok 2014.

W kolejnym punkcie obrad Agnieszka Eckstein przedstawiła projekty nw uchwał, które zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie:

Nr 1 Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2014.

Nr.2 Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014.

Nr 3 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014.

Nr 4 O sposobie rozliczenia zysku za rok 2014.

Nr 5 O udzieleniu absolutorium władzom Stowarzyszenia za 2014 r.

Nr 6 O powołanie do życia Zespołu Tańców Historycznych „Pałac Siemczyno” przy      Henrykowskim Stowarzyszeniu w Siemczynie.

Ostatnia z przytoczonych uchwał rozpoczyna nowy rodzaj działalności i następująco definiuje cele Zespołu:

– Celem powołania zespołu jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji tańców historycznych.

– Zespół realizuje swoje cele poprzez wykonywanie, co najmniej 5 razy w roku, tańców    historycznych na różnych imprezach o charakterze publicznym o zasięgu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu goście gratulowali Henrykowskiemu Stowarzyszeniu wielkich sukcesów w działalności dla pogłębiania i utrwalania wiedzy historycznej regionu, tworzenia lokalnej tradycji, działania na niwie kultury oraz znaczące postępy w pracach nad renowacja pałacu. W ich opinii działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia jest ewenementem nie tylko w skali regionalnej dzięki czemu Siemczyno stało się swoistym regionalnym centrum kultury i nauki Życzyli także dalszych sukcesów i deklarowali swą życzliwość i wsparcie. Byli to Sławomir Preiss – Senator RP Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski, Damian Greś – Kierownik Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji w UM w Szczecinie, Adam Kośmider – Burmistrz Czaplinka, Alina Karolewicz, Maryla Witek Biuro Dokumentacji Zabytków Szczecin, dr Zbigniew Mieczkowski, Paweł Pawłowski – Dyrektor Domu Kultury w   Cedyni.

Natomiast marszałek Anna Mieczkowska przysłała następujące piękne wyrazy uznania:

„…Jednocześnie pragnę wyrazić swoje uznanie dla działań podejmowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. W dzisiejszych czasach, które coraz częściej wymuszają na nas pośpiech, zabieganie i brak czasu, Państwa organizacja promuje przywiązanie do tradycji, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, a także potrzebę ciągłego zgłębiania wiedzy o „małej ojczyźnie”. za te postawę i piękne ideały – serdecznie dziękuję.”

Wystąpił też Mathias von Bredow, który gratulował kolejnych dokonań i przekazał w darze na ręce Przewodniczącego Stowarzyszenia transkrypcję I tomu Starej Henrykowskiej Księgi Gości (Altes Heinrichsdorfer Gästebuch) na współczesny język niemiecki. Teraz nasi regionalni historycy będą mogli zapoznać się z tym zabytkowym dokumentem.

 

Tradycyjnie po obradach czekała uczestników zgromadzenia uroczysta kolacja i „zawracanie głowy nogami” czyli taneczny wieczór.

19 lat temu szczęśliwy przypadek sprawił, że w Siemczynie pojawiła się rodzina Andziaków. Od tego czasu wydarzyło się tak wiele! Uratowano pałac przed zniszczeniem, zrujnowane budynki gospodarcze zamieniły się w elegancką restaurację, hotel i sale konferencyjno-wystawiennicze, do stałego kalendarza i regionalnej tradycji weszły cykliczne przedsięwzięcia, organizowane z rozmachem i perfekcją: Europejskie Słoneczne Dni, Henrykowskie Dni oraz Europejskie Dni Dziedzictwa oraz szereg innych imprez. Od 2 lat wydawane są „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie” periodyk o wysokiej randze naukowej i kulturalnej w regionie. Zespół redakcyjny pod rozważnym kierownictwem Bogdana Andziaka skupił wielu świetnych publicystów i pasjonatów.

W 2005 roku powołane zostało Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które rychło stało się ważnym animatorem kultury i badań historycznych w naszym regionie. Dzisiaj juz nikt nie wątpi, że największy na Pomorzu Zachodnim pałac barokowy wróci do dawnej świetności i będzie świadczył o historii tych ziem oraz stanie się centrum życia kulturalnego i społecznego naszego regionu. To będzie zgodne z duchem historii bo przez blisko 400 lat Siemczyno leżało w granicach Królestwa Polskiego, właściciele dworu byli poddanymi polskimi i tu miały miejsce historyczne wydarzenia jak przejazdy królów polskich Władysław Jagiełły, wkroczenie Szwedów w czasie „Potopu”, czy też ich późniejsze wypędzenie przez Stefana Czarnieckiego.

W grudniu tego roku minie 10 lat od powołania Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i uważam, że w tym czasie w pełni zasłużyło ono na uhonorowanie mianem „Zasłużony dla Gminy Czaplinek”. To będzie uhonorowanie tych wszystkich ludzi, którzy jak w zacytowanym na wstępie motcie: „Połączyli siły, pozostali razem i wykonują wspólnie pracę osiągając sukces„. Kieruję tę sugestię do Rady Miejskiej w Czaplinku i Burmistrza Czaplinka.

 

Autor: Wiesław Krzywicki

 

Na Walnym Zgromadzeniu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie powołano do życia zespół pod nazwą: Zespół Tańców Historycznych „Pałac Siemczyno” – wszyscy uczestniczący w Zgromadzeniu członkowie HSS głosowali „za”.