XLV. Henrykowskie Spotkania Kulturalne oraz IV. Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa

XLV Henrykowskie Spotkania i IV Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa – 17 październik 2020 r.

  • Prelekcja Pani Marii Witek i Pana Krzysztofa Tymbarskiego pt. „Laserowe dokumentowanie zabytków” na przykładzie szesnastowiecznego kościoła w Iwęcinie
  • Wystawa fotografii Pana Daniela Graszki z Bornego Sulinowa pt. „Folk end Roll”
  • Wystawa ceramiki Pani Agnieszki Miszke pt. „Ceramiką życie malowane”
  • Koncert zespołu „Marianki” z Czaplinka pt. „A to życie właśnie”