55. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie

Sprawozdanie z 55. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie

W Sobotę, 21 stycznia 2023 roku, w Sali konferencyjno-koncertowej zespołu pałacowo-folwarcznego w Siemczynie odbyły się pierwsze w tym roku i z kolei 55-te Henrykowskie Spotkania Kulturalne.

Wydarzenie o godz. 17:00 zainaugurowali przedstawiciele zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisław i Bogdan Andziakowie.

Po przywitaniu gości przez Zdzisława Andziaka, Bogdan Andziak,  przedstawił przegląd wydarzeń HSS od 19.11.2022 do 21.01.2023 r. i tak:

19 – 20.11.2022

Odwiedzający goście mogli skorzystać z 50% zniżki na bilet do muzeum z przewodnikiem w ramach programu „Weekend za pół ceny”. W tych dniach od godz. 11:00 do godz. 17:00 można było nabyć bilet za jedyne 12 zł, natomiast w restauracji dla zwiedzających czekała pyszna kawa za jedyne 6 zł.

23.11.2022

Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie złożyło wniosek o udzielenie  dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie ma pokryć koszty dokończenia remontu dachu i stropów I piętra oraz odtworzenie okien w skrzydle północnym i północnej klatce schodowej pałacu. Wnioskowana kwota to 306 051,27 zł.

 

25.11.2022

V-ce prezes Bogdan Andziak brał udział w konferencji naukowej „Witraże na Pomorzu Zachodnim. Stan i potrzeby badawcze” , którą zorganizowało Muzeum w Koszalinie. Związana z programem „Ewidencja witraży na Pomorzu Zachodnim”, realizowanym przez Muzeum w Koszalinie i Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, zgromadziła pokaźne grono badaczy oraz wielbicieli tej pięknej i jakże kruchej sztuki. Celem  programu jest naukowe opracowanie wszystkich pomorskich witraży pochodzących z czasów od nowożytnych po współczesne oraz poddanie konserwacji tych, które najpilniej potrzebują ratunku

01.12.2022

V-ce prezes HSS Bogdan Andziak uczestniczył w I Seminarium Naukowo-Branżowym pt. „Wyzwania rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim” organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas paneli dyskusyjnych wymienione zostały zagrożenia dla branży turystycznej w województwie. Wśród nich te globalne, jak pandemia, wojna i inflacja, ale też zaistnienie w szerszej mierze  w turystyce centralnej i południowej części naszego województwa.

 

 

01.12.2022

Odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego gdzie Bogdan Andziak jest jej przewodniczącym. Najważniejsze było zatwierdzenie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Barlineckiego Parku Krajobrazowego oraz projektu Uchwały w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego.  Drawski Park Krajobrazowy jest obszarowo największy  wśród siedmiu w województwie zachodniopomorskim. Dla przypomnienia w naszym województwie mamy utworzone 7 Parków Krajobrazowych, a mianowicie:

– Barlinecki Park Krajobrazowy

– Cedyński Park Krajobrazowy

– Drawski Park Krajobrazowy

– Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

– Iński Park Krajobrazowy

– Szczeciński Park Krajobrazowy

– Park Krajobrazowy „Ujście Warty”

03.12.2022

V-ce Prezes Bogdan Andziak uczestniczył w szkoleniu w Rezydencji Stary Dworzec w Cieszynie k. Złocieńca, organizowanym przez Powiat Drawski. Tematem rozmów były  warunki wzrostu potencjału organizacji pozarządowych w powiecie drawskim, źródła finansowania i projekty przygotowywane przez Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim dla Organizacji Pozarządowych.

09.12.2022

Na kanale YouTube Pana Tadeusza Brożka, ukazała się relacja z 54-tych Henrykowskich Spotkań Kulturalnych. Spotkania te były ostatnimi w ubiegłym  roku, dlatego jeszcze bardziej zachęcamy do oglądania i subskrybowania kanału Naszego wspaniałego Tadeusza. Dziękujemy za czas spędzony z Nami na wszystkich spotkaniach w roku 2022 i zapraszamy na kolejne spotkania przez nas organizowane w roku 2023 oraz śledzenia naszego Facebooka i Instagrama.

22.12.2022

Ukazał się drukiem XVI Tom Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich, nakładem 500 egzemplarzy. Wszystkie ilustracje w tym wydaniu są na powrót kolorowe, mimo znacznego wzrostów kosztów druku.

05.01.2023

Prezes Zdzisław Andziak uczestniczył w wystawie poplenerowej urządzonej przez Stowarzyszenie Stacja Kultura na Zamku w Szczecinku. Zaproszenie wystosował organizator Stacja Kultura z Bornego Sulinowa.

 

 

18.01.2023

Złożono wstępny wniosek na dotację z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na remont korpusu głównego pałacu za pośrednictwem Urzędu Gminy Czaplinek. Na tym przegląd wydarzeń zakończono

Następnie o godzinie 17:10 rozpoczęły się główne uroczystości związane z 10-cio leciem  Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Zastępca Redaktora Naczelnego Pan Wiesław Krzywicki wygłosił referat i zaprezentował dokonania Kolegium Redakcyjnego na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat. Opowiedział od czego wszystko się zaczęło i jaki jest plon dokonań kolegium redakcyjnego.

O godzinie 17:20 P. Zbigniew Januszaniec członek kolegium redakcyjnego Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich wygłosił referat nt. wydawnictw poświęconych regionowi po 45-tym roku na tle Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich. Wskazał, że wydawnictw regionalnych do lat dziewięćdziesiątych było naprawdę niewiele. Dopiero lata dwutysięczne przyniosły urodzaj czasopism i periodyków. Na tym tle bezsprzecznym liderem są Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie, zarówno pod względem objętościowym jak i merytorycznym.

O godzinie 17:35 przyszedł czas na wyróżnienia i prezentację byłych i obecnych członków kolegium redakcyjnego , których poniżej wymieniamy:

 1. Pani Maria Witek
 2. Pan Zbigniew Mieczkowski
 3. Pan Jarosław Leszczełowski
 4. Pan Zbigniew Januszaniec
 5. Pan Kamil Połeć
 6. Pan Waldemar Witek
 7. Pan Adam Kośmider
 8. Pan Magdalena Bekier
 9. Pan Robert Dyduła
 • Pan Wiesław Krzywicki
 • Pan Bogdan Andziak

Wyróżniono też dyplomami najbardziej szczodrych donatorów wymienionych poniżej:

 1. Pani Grażyna Tomaszewska
 2. Pan Marcin Naruszewicz
 3. Państwo Ewa i Jarosław Kilianowie
 4. Państwo Bogusia i Adam Wierzbowcy
 5. Pani Czesława Hamerska
 6. Pan Bolesław Danilewicz
 7. Pan Maciej Marciszewski
 8. Pan Adam Andziak
 9. Pan Zdzisław Andziak

O godzinie 18:00 kolejnym punktem Spotkań Kulturalnych była wystawa pt. „Światło i Mrok”, którego kuratorem była Gina Malinowski, a wszystko pod patronatem Fundacji Pałac Struga. Wystawa prezentowała ceramikę Pani Agnieszki Chmury-Wieczorek, malarstwo Pani Aurelii Tymińskiej, batik Pani Agnieszki Cecylii – Kazały. Obecni na wystawie bardzo wysoko oceniali wartość artystyczną prac jak również interesujący sposób ich prezentacji.

O godzinie 18:30 przyszedł czas na koncert karnawałowy w wykonaniu zespołu Rewelersów „Sweet Four” (Słodka czwórka), którzy zaprezentowali tradycje śpiewacze okresu międzywojennego i  powojennego XX wieku. Goście uczestniczący w Spotkaniach byli zachwyceni wręcz brawurowym wykonawstwem wielu utworów.

Na końcu spotkania ok. godziny 20:00 zrobiono wspólne zdjęcie z prelegentami i artystami. Prezes stowarzyszenia podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i zaprosił na kolejne 56 -te Spotkania Kulturalne w marcu b.r.

Kronika 55. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych

Koncert Zespołu Rewelersów „Sweet Four”