XXXI. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

XXXI Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie – Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie w całości przygotowała grupa mieszkańców Mirosławca według koncepcji pani dyrektor tamtejszej Biblioteki Publicznej. Na spotkaniu zebrało się ok. 120 gości z regionu Pojezierza Drawskiego i Pomorza Zachodniego.

Prezentacje rozpoczęły się od części muzycznej. Na scenę wkroczyły najpierw najmniejsze śpiewające „Perełki” z anielskimi skrzydełkami, by po kilku piosenkach ustąpić miejsca wokalnie utalentowanym nastolatkom z grupy „Po schodach”. Część koncertową zakończyła duża grupa seniorów, którzy w ramach łączenia pokoleń wspólnie z młodzieżą wykonali takie przeboje jak „Orkiestry dęte”. Tak dobrane piosenki zmobilizowały publiczność do entuzjastycznego śpiewania znanych wszystkim refrenów. Wszystkie te zespoły w Mirosławcu pracują pod kierunkiem pana Bartka Michalczyka, który zadbał też o nie na siemczyńskiej scenie.

Gospodarzem części drugiej wieczoru był niezrównany badacz i popularyzator historii regionu, autor już 25 książek tej tematyce poświęconych – Jarosław Leszczełowski. Tym razem opowieść zaprzyjaźnionego od lat z Pałacem Siemczyno, członka Kolegium Redakcyjnego „Zeszytów Siemczyńsko-Henrykowskich”, regionalisty została bogato zilustrowana prezentacją multimedialną, a dotyczyła kilkuset lat dziejów Mirosławca.

Bohaterką części plastycznej XXXI Spotkań Kulturalnych była wybitna i wielokrotnie nagradzana w kraju i za granicą artystka – Bernadeta Sudnikowicz. Absolwentka Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Tym razem przygotowała wystawę prac stworzonych w ramach projektu pod nazwą „Akomodacja”. Jak sama twierdzi, jej obrazy są rodzajem „kalamburu, zagadki, którą można rozwiązywać zarówno na poziomie intelektu, jak i wrażeń zmysłowych oraz emocji bez konieczności bazowania na standardowych szablonach kulturowych.” Obrazy malowane na białych płaszczyznach tuszem i kawą stały się atrakcją podsumowującą popołudnie, w czasie którego kulturalny Mirosławiec był gościem kulturalnego Pałacu Siemczyno.

Autor: Alina Karolewicz


XIII. Walne Zgromadzenie Członków HSS

Siemczyno, dnia 23 lutego 2019 roku

PROTOKÓŁ

XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie – 23.02.2019 r.

 

 1. Obecność:

– członkowie zwyczajni – 12 obecnych/16

– członkowie honorowi – 2/2

– członkowie wspierający – 1/1

– wszyscy uczestnicy – 37 osób

 1. Przedstawiciele samorządów, urzędów i NGO’sów:

– Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie – Damian Gres

– Członek Zarządu Powiatu Drawskiego – Zbigniew Dudor

– Z-ca dyrektora Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie – Maria Witek

– Kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa OT Szczecin – Waldemar Witek

– Burmistrz Złocieńca – Krzysztof Zacharzewski

– Przewodniczący Rady Miasta Czaplinek, Sołtys Siemczyna – Michał Olejniczak

– Prezes OSP Siemczyno – Jerzy Latosiński

– Proboszcz parafii Siemczyno – ks. Andrzej Naporowski

– Przedstawiciel rodu von Bredow – Mathias von Bredow

– Prezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa – Longina Malinowski

– Wiceprezes Stowarzyszenia „Stacja Kultura” z Bornego Sulinowa – Lucyna von Schickedantz

 1. Powitanie uczestników przez Prezesa HSS Zdzisława Andziaka
 2. Wybór, przez głosowanie, na przewodniczącego Bogdana Andziaka (na wniosek Prezesa HSS)

– 11 osób za, 1 wstrzymanie się od głosu, 0 przeciwko

 1. Powołanie, przez głosowanie, na protokolanta Walnego Zgromadzenia Roberta A. Dydułę

– 11 osób za, 1 wstrzymanie się od głosu, 0 przeciwko

 1. Przedstawienie porządku obrad – Przewodniczący Bogdan Andziak
 2. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad. Porządek został przyjęty

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2018 – Prezes HSS Zdzisław Andziak
 2. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adrian Chochorowski
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego – członek wspierający Agnieszka Eckstein
 4. Głosowanie nad uchwałami – prowadzący Bogdan Andziak
 5. a) Uchwała nr 1 – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2018

– 11 osób za, 1 wstrzymująca się, 0 przeciwko

 1. b) Uchwała nr 2 – Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. c) Uchwała nr 3 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. d) Uchwała nr 4 – Zatwierdzenie sposobu rozliczenia zysku za rok 2018 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów na rok 2019

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. e) Uchwala nr 5 – Udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia za rok 2019 na wniosek Komisji Rewizyjnej

– 10 osób za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwko

 1. f) Uchwała nr 6 – Przyjęcie w poczet członków honorowych HSS pani Longiny Danuty Malinowski na wniosek Zarządu i członków HSS

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. g) Uchwała nr 7 – Przyjęcie w poczet członków honorowych HSS pani Wandy Lucyny von Schickedantz na wniosek Zarządu i członków HSS

– 12 osób za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwko

 1. Czas na dyskusję i wolne wnioski – zaprosił przewodniczący Walnego Bogdan Andziak
 2. a) Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Zbigniew Dudor – w kilku zdaniach podziękował za zaproszenie wspominając swoją obecność w latach poprzednich jako z-ca Burmistrza Czaplinka. Wyraził ogromny podziw i gratulował za postęp prac nad renowacją pałacu w Siemczynie.
 3. b) Przedstawiciel rodu von Bredow – Mathias von Bredow – przywitał, podziękował za zaproszenie i wyraził radość z odbudowy zabytkowego pałacu w języku polskim. Następnie opisał upominek (w j. angielskim – tłumaczył Robert A. Dyduła) i przekazał kopię wraz z tłumaczeniem na j. polski opinię o pracy ostatniego zarządcy majątku w Heinrichsdorf (Siemczynie) Hansa Dhalkego wystawioną w 1948 roku przez ostatnią, przedwojenną, właścicielkę majątku Maschę von Bredow.
 4. c) Prezes OSP Siemczyno Jerzy Latosiński – wyraził radość z zaproszenia go na Walne oraz wspomniał wieloletnią, dobrą i owocną współpracę między OSP Siemczyno i Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie wyrażając nadzieję na dalsze wspólne działania.
 5. d) Proboszcz parafii Siemczyno ks. Andrzej Naporowski wyraził uznanie za trud włożony w rewitalizację zabytkowego pałacu w Siemczynie podkreślając, iż zna związane z takimi działaniami trudy, gdyż sam na znacznie mniejszą skalę doświadczył podobnych przy remoncie kościoła i plebanii w Siemczynie.
 6. e) Kierownik NID OT Szczecin Waldemar Witek wręczył Prezesowi i Wiceprezesowi HSS żartobliwą ilustrację – fotomontaż prezentującą postacie Zarządu HSS wmontowane w zdjęcie z kultowego, polskiego filmu pt. „Sami swoi” podkreślając przy tym rolę w/w jako ciepłych i troskliwych gospodarzy obiektu i przebywających w nim gości.
 7. f) Prezes HSS Zdzisław Andziak podziękował wszystkim obecnym za poświęcony czas i trud przyjazdu na tak ważne dla stowarzyszenia wydarzenie jakim jest Walne Zgromadzenie.
 8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak

Gorąco podziękował zaproszonym gościom i członkom stowarzyszenia za przybycie na XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i tymi słowami zamknął zgromadzenie.

 

Protokolant:                                                                                     Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:

 

Robert A. Dyduła                                                                            Bogdan Andziak