III. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

III. Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie

17 maja 2013 roku.

W piękny, słoneczny, piątek 17 maja 2013 roku, już od samego rana do Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie zaczęły docierać samochody z rejestracjami z całej Polski. Z samochodów wysiadali uśmiechnięci i żywo dyskutujący ze sobą ludzie. Zmierzali w kierunku sali koncertowo-konferencyjnej rejestrując się po drodze, a zajmując miejsca nie ustawali w rozmowach. Sala była udekorowana inaczej niż na co dzień. Banery, rollupy wskazywały jeden temat… Słońce.

W ten europejski słoneczny, zarówno w przenośni, jak i dosłownie, dzień rozpoczęła się konferencja naukowa pt.: „II Europejskie Słoneczne Dni w Siemczynie – Słońce dla każdego, czyli mikroinstalacje OZE jako podstawa rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce”. Konferencja dotyczyła tematu od wielu lat będącym bardzo ważnym, a mianowicie odnawialnych źródeł energii. Ten dzień dedykowany był słońcu, a co za tym idzie Siemczyno zatętniło tymże tematem. Precyzując – systemy fotowoltaiczne, jako jeden z najbardziej rozwojowych sposobów wykorzystania nie kończącej się energii słonecznej będącej źródłem energii odnawialnej, będącym w zasięgu ręki. Chodziło tu przede wszystkim o prezentacje możliwości wykorzystania tego źródła przez przeciętnego odbiorcę, który może równocześnie stać się producentem, czyli upraszczając prosumentem.

Konferencję otworzył Wice Prezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie (HSS), będącego inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia Pan Bogdan Andziak wraz z Prezesem Loklalnej Grupy Działania „Partnerstwo Drawy” Panem Krzysztofem Zacharzewskim będącym partnerem tego wydarzenia.

Ponadto uczestników konferencji zaszczycili liczni, znani i cenieni prelegenci prezentujący następujące tematy:

 • „Dofinansowanie inwestycji w OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego” przedstawiony przez Wice Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Andrzeja Jakubowskiego
 • „Dofinansowanie inwestycji w OZE przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zaprezentowany przez Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Pana Jacka Chrzanowskiego
 • „Rozwiązania komercyjne w dofinansowaniu inwestycji w OZE” prezentowany przez Dyrektor kołobrzeskiego oddziału BZ WBK Panią Małgorzatę Swastek
 • „Przyłączenie mikroźródeł do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – aspekty prawne w świetle nowe ustawy o OZE oraz zagrożenia techniczne dla sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej” wygłoszony przez dyrektora Energa Operator S.A. Pana Krzysztofa Lewdowskiego
 • „Mikroinstalacje PV – jakie, za ile i dla kogo? Rodzaje mikroinstalacji PV oraz ich ekonomika w świetle nowej ustawy o OZE” bogato ilustrowany przez dr inż. Akademi Górniczo-Hutniczej z Krakowa Pana Janusza Tenetę
 • „Quo vadis energetyko? Dlaczego małe (i rozproszone) jest piękne i bogate?” niezwykle barwnie zaprezentowany przez prof. dr hab. z Politechniki Koszalińskiej Pana Aleksego Patryna
 • „Praktyczne rozwiązania mikroinstalacji PV. Możliwości produktowe i wykonawcze” przedstawiony przez współwłaściciela firmy Czapla Solar S.A. z Czaplinka Pana Jakuba Guzdka

uż same tytuły prelekcji są niezwykle interesujące i warto było być osobiście – zobaczyć i posłuchać. Jednak to nie koniec programu tego niezwykłego dnia. Po przerwie kawowej, gdzie każdy mógł posmakować także przepysznych smakołyków przygotowanych przez hotelową restaurację, nastąpiło to co cieszy najbardziej, a mianowicie Wice Prezes HSS Bogdan Andziak, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider oraz dyrektor Czaplineckiego Ośrodka Kultury Janina Gąszcz ogłosili wyniki konkursu plastycznego pt.: „Solarowe słoneczko”, bezpośrednio nawiązującego w tematyce do Europejskich Słonecznych Dni. Wręczono nagrody i wyróżnienia w trzech grupach wiekowych – przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Do konkursu przystąpiło 41 osób z Powiatu Drawskiego.

Laureatami zostali:

 • Katarzyna Kiejno z Nowego Worowa
 • Daria Bernat z Czaplinka
 • Bartłomiej Gryglewicz z Machlin
 • Wiktoria Kudyba z Czaplinka
 • Lucyna Obrocka z Machlin
 • Natalia Lewandowska z Czaplinka
 • Maciej Majchrzak z Nowego Worowa
 • Alicja Filipczak z Czaplinka
 • Alicja Kowalik z Drawska Pomorskiego

Wyróżnienia wręczono dla czterech osób:

 • Patrycji Sarzała z Drawska Pomorskiego
 • Klaudii Syroka z Michalin
 • Alicji Stępień z Drawska Pomorskiego oraz
 • Dawidowi Wypyszczak z Broczyna

race laureatów i wyróżnionych oraz pozostałe można oglądać jako ekspozycję czasową w sali koncertowo-konferencyjnej hotelu Pałac Siemczyno.

Wręczenie nagród, łzy wzruszenia i radość autorów to nie jedyny akcent związany z młodzieżą tego dnia bowiem o godzinie 11.00, po przyjeździe autokarów z uczniami szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka i Złocieńca, rozposczęła się konferencja specjalna – dla tych najważniejszych, dla naszej młodzieży. We wspaniały sposób, ilustrując filmami, swój temat zaprezentował dr inż. Janusz Teneta. Po krótkiej przerwie, w sposób bardzo zabawny i wciągający młodzież w dyskusję, zaprezentował swój temat prof. dr hab. Aleksy Patryn.

Każdy z uczestników konferencji, zarówno tej dla dorosłych, jak i młodzieży, otrzymał upominek w postaci zestawu prezentującego materiały dotyczące Europejskich Słonecznych Dni w Siemczynie.

Po „małej” konferencji młodzież wraz z opiekunami oraz przewodnikiem w osobie Prezesa HSS Pana Zdzisława Andziaka i członka stowarzyszenia Roberta A. Dyduły udali się do przepięknego barokowego pałacu. Ogrom obiektu i ograniczony czas nie powstrzymywały uczniów przed zadawaniem bardzo interesujących i dojrzałych pytań. Ktokolwiek sądzi, że młodzież jest w obecnych czasach trudna i scyfryzowana zdziwiłby się słuchając ich pytań, widząc zainteresowanie i chęć poznania.

Zwiedzanie pałacu to był jeden z historycznych elementów spotkania, natomiast drugim, nie mniej interesującym, było zwiedzanie historycznego parku.

Wszystko zakończyło się na przypałacowych błoniach przy ogniskach i pieczonych kiełbaskach… Jestem przekonany, że każdy miał frajdę i dobrze się bawił.

Główna konferencja zakończona bardzo inspirującym panelem dyskusyjnym zamknięta została wspólnym obiadem i poobiednim zwiedzaniem pałacu, po którym z dużym doświadczeniem oprowadzał Wice Prezes HSS Pan Bogdan Andziak.

Autor: Bogdan Andziak