VI. Międzynarodowy Plener Artystyczny Stacja Kultura 2023 - Pałac Siemczyno

Podsumowanie IV Międzynarodowego Pleneru Artystycznego Stacja Kultura 2023 r., który odbył się w 300-letnim barokowym Pałacu w Siemczynie wraz z zaplanowanym na 24 sierpnia 2023 r. wernisażem. (TEKST URZĄD MIEJSKI W CZAPLINKU)

Plener zorganizowany został przez Stowarzyszenie Stacja Kultura z Bornego Sulinowa, a jego kuratorem jest prezes stowarzyszenia, Gina Malinowski. Jest to już 6 z kolei plener, i dzięki naszym sponsorom rozwijamy się i osiągamy coraz większe kręgi. Do naszych współorganizatorów należą: Urząd Marszałkowski, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Starostwo Powiatu Szczecineckiego i Drawskiego, Gminy: Czaplinek, Borne Sulinowo, Mirosławiec i Złocieniec.

Tegoroczny plener zaplanowany został na 15-25 sierpnia 2023 roku i odbył się w Pałacu w Siemczynie. Mieliśmy możliwość pozyskiwania uznanych artystów z Polski i zagranicy. Na tegoroczny plener zaproszeni zostali twórcy z Niemiec, Irlandii i Ukrainy. Nasi polscy artyści to głównie artyści z województwa zachodniopomorskiego, pozyskaliśmy malarzy i rzeźbiarzy z: Mirosławca, Czaplinka, Szczecina, Szczecinka, Strzeszyna, Czarnkowie i Bornego Sulinowa. W tym roku w plenerze uczestniczą także artyści z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, co jest m.in. rezultatem współpracy koalicji trzech województw. Wielu z artystów zdobyło dyplomy renomowanych uczelni artystycznych, a nawet nasze zaproszenie przyjęło dwóch profesorów Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu. Ich obecność na plenerze ma niebagatelne znaczenie dla innych uczestników, których wyrażanie się przez sztukę jest życiową pasją. Podczas pleneru organizujemy Dni Otwarte, odwiedziła nas młodzież z Bornego Sulinowa, która miała możliwość bliskiego kontaktu ze sztuką oraz z artystami. Wśród znakomitej publiczności nie zabrakło Pani Marszałek Anny Bańkowskiej oraz licznych przedstawicieli samorządowych- gmin, oraz powiatów drawskiego i szczecineckiego.

Wernisaż odbył się 24.08.2023 godz. 17.00 W Pałacu Siemczyno.

Dla uczestników pleneru przygotowaliśmy dwie prelekcje i odczyty znakomitych artystów, w rezultacie odbyły się cztery, dodatkowo doszło jeszcze nocne wypalanie ceramiki starą japońską metodą- Raku. Wszystkie powstałe w tym czasie prace zaprezentujemy na wystawach poplenerowych w różnych miejscowościach nie tylko naszego województwa, propagując w ten sposób Województwo Zachodniopomorskie, oraz artystów biorących udział w naszym plenerze. Wystawy cieszą się wielkim zainteresowaniem i są niewątpliwie wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców. Ostatnia poplenerowa wystawa odbywa się zawsze w Galerii Sztuki Zamek w Szczecinku.

Komisarzem pleneru jest Gina Malinowski 💃

ℹ️Patronaty honorowe

Anna Bańkowska – Członkini Zarządu Woj. Zachodniopomorskiego

Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis

Starosta Drawski Stanisław Cybula

ℹ️Partnerzy współfinansujący:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Pomorze Zachodnie KulturLove Pomorze Zachodnie

Starostwo Powiatowe w Szczecinku Powiat Szczecinek

Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim Powiat Drawski

Urząd Miejski w Czaplinek

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie

Urząd Miejski w Złocieniec – miasto z klimatem

Urząd Miejski w Mirosławcu

Rady Osiedli Borne Sulinowo


I. Zlot Poszukiwaczy-Detektorystów "Tropem Wojsk Szwedzkich"

I Zlot Poszukiwaczy „Tropem Wojsk Szwedzkich” zorganizowany w Pałac Siemczyno przez Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne dobiegł końca. Przez ostatni weekend, pasjonaci historii z całej Polski weryfikowali udostępnione tereny w poszukiwaniu artefaktów z roku 1655, pozostawionych przez armię szwedzką. Co prawda, tym razem nie udało nam się trafić na miejsce obozu, jednak ponad 500 odnalezionych przedmiotów, przede wszystkim z XVIII oraz XIX w. opowiedziało nam historię tych ziem. Ogromnym zaszczytem było gościć nam tak wiele osób, dla których pasja poszukiwań jest sposobem na życie. Poza poszukiwaniami, w trakcie zlotu odbyły się prelekcje historyczne które poprowadzili Zbigniew Januszaniec oraz Radosław Herman.Dziękujemy naszym sponsorom Zwiadowca Historii oraz miesięcznikowi Odkrywca za wspaniałe nagrody, którymi mogliśmy obdarować uczestników zlotu. Dziękujemy Krzysztofowi oraz Julianna Sójkowska-Socha za nadzór archeologiczny. Dziękujemy Państwu Andziakom właścicielom siemczyńskiego pałacu za gościnę. To dla nas wszystkich były niezapomniane chwile. Pierwszy zlot minął, my jednak już teraz planujemy kolejny, który odbędzie się wiosną 2022 roku. Zmiana miejsca poszukiwań być może przyczyni się do odnalezienia poszukiwanego obozu. W poszukiwaniach udział wzięli n.in. członkowie Tempelburg Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne Stowarzyszenie Bastion Eksploracja Poszukiwania Grupa Częstochowska PERUN Małomickie Podziemie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Märkisch Friedland Zwiadowca Historii oraz poszukiwacze niezrzeszeni.

Wydarzenie to mogło być zrealizowane dzięki finasowaniu przez Powiat Drawski

Tekst: S.H.K Tempelburg


I. Europejskie Słoneczne Dni - Konferencja OZE

Konferencja OZE w Siemczynie – 16 marca 2012 roku

 

Sprawozdanie z konferencji pt.: „Rola Onawialnych źródeł energii w ekologicznej, energetycznej i regionalnej polityce”

W czwartek i piątek 15 i 16 marca odbyła się konferencja naukowa poświęcona Odnawialnym Źródłom Energii. Organizatorem było Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, a honorowy patronat sprawowali:
– Wiceminister Ochrony Środowiska – dr Stanisław Gawłowski
– Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego – Andrzej Jakubowski
– Starosta Drawski – Stanisław Cybula
– Burmistrz Czaplinka – Adam Kośmider
– Burmistrz Drawska Pomorskiego – Zbigniew Ptak
– Burmistrz Kalisza Pmorskiego – Michał Hypki
– Wójt Gminy Ostrowice – Wacław Micewski
– Wójt Gminy Wierzchowo – Jan Szewczyk
– Burmistrz Złocieńca – Waldemar Włodarczyk
– Prezes LGD Partnerstwo Drawy – Krzysztof Zacharzewski

W dniu poprzedzającym konferencję odbyło się zamknięte zebranie panelowe, mające na celu wypracowanie stanowiska na temat projektu nowej ustawy „O odnawialnych źródłach energii” przedstawionej w końcu ubiegłego roku przez Ministerstwo Gospodarki. Ustawa ta, m.in. przewiduje silniejsze wspieranie mniej opłacalnych technologii jak np. fotowoltaika, która ma otrzymywać dwukrotnie więcej zielonych certyfikatów. Jednak z powodu bardzo krytycznych uwag ludzi nauki, finansów i przedsiębiorców projekt ten ministerstwo wycofało. Także uczestnicy zebrania panelowego projekt ustawy ostro skrytykowali, a jeden z nich wyraził się nawet, iż projekt nadaje się jedynie do „przemiału”. W wyniku gorącej dyskusji („zdania uczonych są podzielone”) powstała lista propozycji pod adresem nowej ustawy, która zostanie przesłana do Ministerstwa Gospodarki.

 

16 marca w zespole pałacowo-folwarcznym w Siemczynie zebrało się ok. 150 osób z terenu całego powiatu drawskiego, reprezentujących administrację i strefy gospodarcze. Konferencję otworzyli panowie Bogdan i Zdzisław Andziak.

Pierwszy z referatów wygłosił dr Jacek Janiszewski Przewodniczący Rady Programowej Forum Gospodarczego Stowarzyszenie Integracja (były minister rolnictwa w rządach Hanny Suchockiej w 1993 r. i Jerzego Buzka w latach 1997-1999, poseł na Sejm III kadencji), który przedstawił ocenę polityki Unii Europejskiej i Polski w stosunku do odnawialnych źródeł energii (OZE).

Bardzo interesujące było wystąpienie dr Jana Wiesława Dubasa z Jeleniej Góry, który jest nie tylko naukowcem, lecz także rolnikiem, a mówił o doświadczeniu wynikającym z piętnastoletniej praktyki uprawy tzw. roślin energetycznych. Rośliny te z jednej strony stanowią alternatywę wobec paliw kopalnych, z drugiej natomiast ich uprawa zwiększa dochodowość rolnictwa. Produkcja odnawialnych surowców energetycznych przynosi znaczne korzyści lokalnym społecznościom, poprawia stan środowiska naturalnego oraz zwiększa bezpieczeństwo energetyczne. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku w USA i w Europie przebadano ponad dwa tysiące gatunków roślin, spośród których wybrano i zalecono do uprawy kilkadziesiąt. Większość z nich może być uprawiana również na glebach marginalnych. W wyniku realizacji przyjętej przez Sejm RP w 2001 r. „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej”, wzrósł udział energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej do 7,5% w 2010 r. ( w tym udział biomasy wynosi ponad 90%).
Udział energii odnawialnej w bilansie energii pierwotnej w skali kraju zwiększył się z ok. 2,5% do 7,5% w roku 2010. Ze względu na ograniczone możliwości wykorzystania drewna opałowego z lasów, drewna odpadowego z przemysłu drzewnego, czy też słomy z rolnictwa, konieczne stało się zakładanie plantacji roślin energetycznych.
Najbardziej popularnymi roślinami energetycznymi są: wierzba (plantację tej rośliny posiada właśnie dr Dubas), trzcina energetyczna (miscant), rdest sachaliński, topinambur (słonecznik bulwiasty), amarantus, róża wielkokwiatowa, śluzowiec (malwa), perz wydłużony zbitokłębkowy oraz wiele innych gatunków. W ostatnim czasie rewelacją okazał się burak energetyczny, który jest zmodyfikowaną odmianą buraka cukrowego, dający plony 60-70 ton/ha. Część tych roślin podlega spalaniu w urządzeniach energetycznych (bezpośrednio lub w postaci peletów i brykietów) dając ciepło i prąd, część natomiast poddana jest procesom fermentacyjnym, w wyniku których wytwarza się metan, alkohol lub olej, będące paliwami wykorzystywanymi w różnych urządzeniach energetycznych.

Kolejnym prelegentem był prof. Adam Cenian Kierownik Zakładu Fizycznych Aspektów Ekoenergii w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. W swoim wykładzie „Quo vadis energetyko? Dlaczego małe (i rozproszone) jest piękne i bogate?” wskazał na zalety tzw. kogeneracji, czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa daje ona duże oszczędności ekonomiczne i jest korzystna pod względem ekologicznym. Odmianą kogeneracji jest mikrogeneracja, czyli rozproszone wytwarzanie energii. Na zachodzie Europy coraz częściej montuje się instalacje do przydomowej produkcji prądu, które składają się z mikroturbiny gazowej zasilanej metanem, produkujące jednocześnie prąd elektryczny i ciepło. Turbinę taką uruchamia się w ciągu kilkunastu sekund. Źródłem gazu może być biogazownia lub gazogenerator, i taki układ jest nie tylko w pełni autonomiczny, lecz także najbardziej przyjazny środowisku. Dzięki wytwarzaniu ciepła równolegle z energią elektryczną zmniejszeniu ulega emisja zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, gdyż kogeneracja zwiększa o 30% stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie.
W swoim wystąpieniu prof. A. Cenian zwrócił też uwagę na konieczność racjonalnego podchodzenia do OZE, gdyż na razie nie da się także uniknąć budowy w Polsce elektrowni atomowej.

 

Bardzo interesujące było wystąpienie Wojciecha Łukaszka dyrektora Ekoenergia – Ola Łukaszek p.t.: „Bioelektrownia ELECTRA – polska technologia na europejskie energetyczne Eko-wyzwanie”. Firma, którą kieruje prelegent, zajmuje się całokształtem zagadnień bioenergetyki i biogazownictwa, a w szczególności badaniem przydatności biomasy oraz projektowaniem, budową i zarządzaniem bioelektrowniami i biogazowniami. Aktualnie projektuje się 14 elektrowni, w tym najmniejszą o mocy 1,8 MW (w Niegosławcach) i największej o mocy 5 MW. Instalacje te będą jednymi z najnowocześniejszych na świecie, a mamy powód do dumy gdyż technologia jest polska, a jednym ze współautorów jest W. Łukaszek.

Kolejny referat wygłosił doc. dr inż. Waldemar Gostomczyk z Politechniki Koszalińskiej – „Modele rynku biomasy energetycznej”.

Przed przerwą obiadową dołączył do grona znamienitych gości Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który przedstawił informację o dofinansowaniu inwestycji w OZE z Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego.

Po przerwie obiadowej tematykę konferencji kontynuował Paweł Szwarc Prezes AgroEnergoGaz z Warszawy – „Ryzyko w inwestycjach biogazowych – doświadczenia inwestora”.

„Dofinansowanie inwestycji w OZE” było przedmiotem wystąpienia Jerzego Sarnowskiego Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Szczecinie.

W dziedzinie fotowoltaiki, w sposób niezwykle interesujący, kontynuował konferencję przedstawiciel firmy SOLARWORLD, jednej z największych firm fotowoltaicznych na świecie.

Bardzo interesujące było wystąpienie Marcina Wasy Prezesa Zarządu „Energa Wierzchosławice” Sp. z o.o. oraz Łukasza Świątka Dyrektora firmy GEORYT SOLAR.
Otóż w Wierzchosławicach, z których pochodził Wincenty Witos, zbudowana została w 2011 r., zaledwie w sześć miesięcy, farma fotowoltaiczna (elektrownia solarna) o mocy 1000 kW. Udziałowcem spółki która ją użytkuje jest w 100% gmina. Odbiorcą prądu jest TAURON POLSKA ENERGIA. Aktualnie spółka uzyskuje 475 zł za sprzedaż 1 MWh prądu. Na wysokość uzyskanej ceny ma wpływ: cena zakupu prądu przez TAURON i wartość zielonych certyfikatów. Przewiduje się, że cena sprzedaży jednostkowej prądu będzie rosła. Prognozowane dochody, przy nasłonecznieniu szacowanym 1300 h/rok, to około 750 tys. zł rocznie.
Inwestycja kosztowała 8,6 mln zł, z czego 50% pochodziło z programu operacyjnego woj. małoposkiego, a drugie 50% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gminny udział to wniesienie do spółki gruntu pod elektrownię i wzmocnienie kapitału założycielskiego. Gmina zamierza w najbliższym czasie („Czas to pieniądz” – konkurencja nie czeka!) zwiększyć moc elektrowni do 10 MW, dzięki czemu uzyska przychód roczny 7,5 mln zł. Władze gminy liczą na nowe możliwości dofinansownia inwestycji związanych z OZE. Innym sukcesem gminy jest zainstalowanie w 40 prywatnych domach zestawów solarnych podgrzewających wodę, sfinansowanych częściowo z funduszy unijnych. W planach jest też odwiert geotermalny.

Fabryka GEORYT SOLAR zbudowana została w Tarnowie przez GEORYT Krzysztof Witkowski. Wytwarza ona moduły fotowoltaiczne w oparciu o urządzenia światowych liderów tej branży. Już obecnie w tej fabryce produkuje się panele fotowoltaiczne o łącznej mocy na poziomie 25 MW rocznie. Do produkcji modułów fotowoltaicznych wykorzystywane są ogniwa krzemowe firm o wysokiej i niepodważalnej renomie. Produkowane tu moduły posiadają certyfikaty CE.

Były jeszcze dwa ważne i interesujące referaty:
– Henryka Gruszy – Dyrektora Centrum Bankowości Biznesowej Banku Zachodniego WBK, który prezentował możliwości finansowania tego typu inwestycji.
– Tomasza Cibora Prezesa Ulma Construction Polska. Przedstawił on sposoby organizowania budów z zastosowaniem żelbetonu, jak np. budowa zbiorników do biogazowni, których koszty mogą być znacząco obniżone przy zaangażowaniu własnej inwencji.

Prezentowanie referatów zakończyło się o godzinie 18.00, a po nich rozgorzała dyskusja, która zapewne trwałaby do północy, gdyby nie sprawnie kierujący konferencją Pan Bogdan Andziak. Konferencja zakończyła się o godzinie 19.30.

Na temat wyżej omówionej konferencji podano do publicznej wiadomości materiał filmowy w TVP3 Szczecin w dniu 16.03.2012 r. o godz. 21.45 oraz Telewizji Gawex w dniu 16.03.2012 r. w głównym wydaniu informacji wieczornych.
Ponadto ukazał się artykuł w Głosie Koszalińskim w dniu 21.03.2012 r. i 23.03.2012 r. w dodatku Głosu Koszalińskiego w Głosie Szczecineckim, a także w „Echach znad Drawy i Gwdy”, Kurierze Czaplineckim i Drawskiej Gazecie Powiatowej.

 

Autor: Wiesław Krzywicki


V. Henrykowskie Dni w Siemczynie

V. Henrykowskie Dni w Siemczynie – 26 lipca 2008

Koncert finałowy Międzynarodowego Festiwalu Chórów – na koniec koncertu chórów wystąpił Chór Voca z Czaplinka pod dyrekcją Szymona Godziemby-Trytek z niepowtarzalną „Mszą Kreolską