III. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

III Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 7 listopada 2015 r. Uczestniczyło w nim ok. 45 osób. Rozpoczęto prezentacją krasomówczą poświęconą kulturze barokowej w Pałacu Siemczyno w wykonaniu Marii Spirin z Czaplinka, piętnastoletniej laureatki Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego w Szczecinie. Dwie prelekcje połączone z barwnymi prezentacjami multimedialnymi brawurowo poprowadził dr hab. Radosław Barek, architekt i wspaniały rysownik. Pierwsza poświęcona była przemianom krajobrazu kulturowego na przykładzie projektów architektonicznych realizowanych w Gminie Czaplinek, druga zaś ukazywała historię artystycznego muralu w poznańskiej dzielnicy Śródka oraz przemianom społecznym i zjawiskom socjologicznym przez ów mural wywołanym.

Swoistą kontynuacją tego wieczoru był wernisaż prac poplenerowych artystów z całej Polski, który odbył się kilka dni później, 10 listopada 2015r. Obrazy na nim prezentowane poświęcone były impresjom z Siemczyna , a powstały w trakcie pleneru malarskiego, zorganizowanego właśnie w Pałacu. Artyści i wernisażowi goście zakończyli spotkanie wspólnym śpiewaniem pieśni żołnierskich i legionowych, co było ich formą uczczenia Narodowego Święta Niepodległości.