2,4 mln PLN na remont pałacu w Siemczynie

     2,4 mln zł na Pałac w Siemczynie. 10 kwietnia 2017 roku podpisanie umowy w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pom. pomiedzy Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie, a Urzędem Marszałkowkim w Szczecinie.

W dniu 10 kwietnia 2017 w Starostwie Drawskim miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Wykorzystanie potencjału endogenicznego barokowego pałacu w Siemczynie poprzez przystosowanie części pałacu do celów wystawienniczych i prezentacyjnych w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych związanych z odtwórstwem historycznym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych. Projekt jest realizowany przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie. Jego budżet wynosi 3 481 331,67 zł, natomiast pozyskana przez Stowarzyszenie kwota dotacji – 2 436 936,16 zł.

Umowę w imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego podpisał Wicemarszałek Jarosław Rzepa, ze strony Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie pan Zdzisław Andziak – Prezes Stowarzyszenia. W uroczystości udział wzięli również m.in.: Bogdan Andziak – Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki Promocji w Urzędzie Marszałkowskim Damian Greś, Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicestarosta Drawski Jacek Kozłowski, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider.

 

 

Przedmiotem projektu jest przystosowanie zespołu pałacowego w Siemczynie, jednego z cenniejszych zabytków gminy Czaplinek, do prowadzenia działalności turystycznej. W ramach planowanych działań wykonany zostanie remont i przebudowa wraz z wyposażeniem w celu przystosowania obiektu do spełniania funkcji kulturalnej, muzealno-edukacyjnej i turystyczno-rekreacyjnej w powiązaniu z odtwórstwem historycznym piwnic pod częścią główną i skrzydłem południowym pałacu oraz udostępnienie części parteru w zakresie.

W ramach projektu zostaną wykonane: zabezpieczeniu fundamentów i remont piwnic pod częścią główną, sanitariaty, przebudowa wejścia do piwnicy, przebudowa wejścia z piwnicy na parter pałacu, remont klatki schodowej, remont pom. 01/1 i 16/1, wykonanie tarasu stanowiącego przedłużenie pom. 16/1, wykonanie inst. elektrycznej, wod.-kan. oraz kotłowni dla potrzeb co i cw, a także rekonstrukcja i wykonanie inscenizacji oraz wyposażenie odremontowanych pomieszczeń pałacu do rekonstrukcji historycznej części życia pałacu w Siemczynie w epoce baroku poprzez stworzenie interaktywnej gry „Bal w Pałacu”. Powstała infrastruktura będzie zarządzana przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

Zakończenie realizacji inwestycji i otwarcie obiektu dla turystów planowane jest na grudzień 2018 r.


XV. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

XV Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 8 kwietnia 2017 r. w sali koncertowo-konferencyjnej (Kamiennej) Zespołu Pałacowo-Folwarcznego w Siemczynie. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16.00. Otworzył je Wiceprezes Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Bogdan Andziak gorąco witając licznie przybyłych gości (ok. 140 osób). Zaprosił do wprowadzenia w klimat tego dnia Prezesa Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie Zdzisława Andziaka, który podkreślił niecodzienność tego wydarzenia ze względu na to, iż jest to piętnaste już spotkanie kulturalne i jak większość poprzednich i to cieszy się dużą frekwencją ludzi pragnących poszerzać swoje horyzonty. Prezes nie omieszkał przywitać każdego z uczestników prezentujących swoje działania. Tym razem rozpoczął od prelekcji na temat „Ciekawych drzew i krzewów Drawska Pomorskiego i siemczyńskiego parku” Pan Grzegorz Kruczek, nauczyciel biologii i miłośnik przyrody z Drawska Pom. Prelekcja ilustrowana pieczołowicie dobranymi ilustracjami z Drawska Pom. i Siemczyna wniosła wiele interesujących wątków dotyczących otaczającej nas każdego dnia roślinności i zadrzewień, na które nie zwracamy uwagi, a niekiedy wręcz nie mamy wiedzy, jak interesujące okazy ozdabiają skwery i trawniki, które wielokrotnie mijamy. Wątek siemczyńskiego parku w swojej koloraturze i bogactwie mógłby stanowić temat odrębnego wystąpienia został jednak zaakcentowany ze względu na unikatową w swoim kształcie aleję grabową, jako jedną z trzech, obok Kołobrzegu i Złocieńca, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Po prelekcji przedstawiona została i poproszona o krótką autoprezentację młoda artystka malarka Natalia Szynal. Niezwykle skromna zaprezentowała wernisaż pt. „Pejzaże zapamiętane”. Obrazy, których namalowanie inspirowane było przez impresje i doznania przyrodnicze młodej artystki na terenie Pojezierza Drawskiego. Przybyli goście podczas przerwy, przy lampce wina lub filiżance kawy podziwiali i dyskutowali na temat obrazów tak między sobą, jak i z samą autorką tychże. Po przerwie technicznej podczas której na scenie i przed nią „zainstalowała” się mówiąc kolokwialnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim rozpoczęła się istna uczta muzyczna dla miłośników tego rodzaju muzyki, ale także dla tych wszystkich, którzy odbierają orkiestry dęte w innym zgoła wymiarze. Wszyscy przekonaliśmy się, że pod przewodnictwem świetnego kapelmistrza i równocześnie nauczyciela muzyki w tej szkole Pana Tomasza Stawickiego, orkiestra zdołała wprowadzić nas zarówno w klimaty poważne i nastrojowe, jak i lekkie, wręcz frywolne lecz nie spłycone. Cóż za cuda czynią wytrwałe ćwiczenia i zapał, którego jak było widać młodym członkom orkiestry nie brakowało. Warto dodać, że najmłodszy artysta w tejże orkeistrze ma pięć lat. Samo to stanowi o mistrzostwie prowadzącego orkiestę Pana Tomasza i zapale młodych, utalentowanych ludzi. Po występie, który zakończył się owacjami słuchaczy na stojąco i bezwzględnym bisem, Prezes i Wiceprezes HSS w asyście najmłodszych miłośników Pałacu w Siemczynie i spotkań kulturalnych wręczyli prelegentowi i artystom upominki jakże właściwe dla tego miejsca i tego rodzaju spotkań. Były to wydane drukiem przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie, periodyk krzewiący historię, kulturę i sztukę regionu, a także prezentujący aktualności i wydarzenia w regionie i nie tylko. Było to przedostatnie spotkanie kulturalne przed wakacyjną przerwą. Jakże ciekawi jesteśmy czym zaskoczą nas gospodarze na ostatnim, wiosennym jeszcze spotkaniu.