51. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

Sprawozdanie z 51. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych

Pałac Siemczyno 14.05.2022 r.

 

Dnia 14.05.2022 roku odbyły się 51. Henrykowskie Spotkania Kulturalne w Siemczynie. W Sali Kamiennej o godzinie 17-tej przybyłą licznie publiczność uroczyście powitali członkowie zarządu Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie, prezes Zdzisław Andziak i wiceprezes Bogdan Andziak.

Kolejna okazja na spotkanie się ludzi z różnych środowisk kulturalnych i społecznych, zgromadziła rzeszę odbiorców.

Po przywitaniu wszystkich gości przez Prezesa Zdzisława Andziaka, swój pierwszy występ miał zespół taneczny Czarna Mamba z Czaplinka. Panie pod przewodnictwem Pani Dzidki Harańczyk zaprezentowały układ taneczny do miksu muzycznego utworów w rytmie salsy.

Następnie wiceprezes Bogdan Andziak przedstawił wszystkie aktywności i działania stowarzyszenia od ostatnich 50. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych w Siemczynie tj. od 26 marca 2022.

04.04.2022 ukazało się filmowe sprawozdanie z 50. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych na Kanale Youtube Pana Tadeusza Brożka. Tadeuszu, serdecznie dziękujemy.

22.04.2022 Ukazał się wywiad, udzielony przez Wiceprezesa Bogdana Andziaka, w Gazecie Wyborczej. W wywiadzie przeprowadzonym przez redaktora Jerzego Połowaniaka jest m in. o historii, o muzeum, o działalności HSS oraz o środkach z Unii Europejskiej, które przyczyniają się do ochrony zabytków oraz budowania potencjału turystycznego, społecznego i kulturalnego.

26.04.2022 Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecienie w kwocie 60 tyś. PLN na wymianę kolejnych okien w pałacu. Serdeczne podziękowania składamy na ręce Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

29.04.2022 Pałac Siemczyno, hotel, restauracja, muzeum pozytywnie przeszły kontrolę kwalifikacji do programu Urzędu Marszałkowskiego. „System Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom”.

30.04.2022 – 07.05.2022 Dokonaliśmy przeglądu tablic na Henrykowskim Szlaku w Siemczynie. Całkowicie Zostało odnowionych 12 tablic. Dziękujemy firmie Konsorcjum Andziak Sp. J. z Kołobrzegu oraz Sołtysowi Siemczyna Pana Michałowi Olejniczakowi za wsparcie.

30.04.2022 – 03.05.2022 Zorganizowaliśmy Majówkę 2022 w Pałacu. Przez cały okres dostępne było zwiedzanie muzeum z przewodnikiem oraz odbywały się warsztaty w Kuźni Ceramicznej.

06.05.2022 – Został udzielony wywiad przez braci Andziaków, Bogdana i Zdzisława dla redaktor Anniki Kiehn z Branderburgii (Niemcy). Wywiad odbył się w ramach projektu Interreg, Baltic Manors. Który ma na celu promocje turystyki do bałtyckich posiadłości.

02.05.2022r – minął termin składania zeznania podatkowego za rok 2021, w tym również przekazania 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazanie go na cele statutowe Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie.

Po podsumowania minionych aktywności HSS, nastąpiło następne wejście taneczne zespołu Czarna Mamba do utworu Czesława Niemena – Pod Papugami.

W kolejnym punkcie programu Pan Mirosław Krasnowski, właściciel winnicy Zodiak w Zagoździe, wprowadził nas w świat polskiego winiarstwa. W trakcie wystąpienia zadawał pytania dotyczące polskiego winiarstwa, a osobom, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi, przyznawał nagrody w postaci wina z własnej winnicy. Dziękujemy z arcyciekawą prelekcję.

Przed następnym punktem programu, jakim była wystawa miniatur Pani Czesławy Hamerskiej z Czaplinka. Zespół Czarna Mamba zaprezentował układ taneczny do utworu Camina Cabello – Havana.

Po występie zgromadzona publiczność miała okazję zapoznać się z sylwetką naszej „Porcelanowej Donatorki”. Zaprezentowano film zrealizowany przez Pana Tadeusza Brożka o Pani Czesławie, której to, porcelonowe i nie tylko „preciosa” znajdują się na wystawie stałej w siemczyńskim pałacu, na parterze. Narrację do filmu zredagowała Pani Alina Karolewicz. Po filmie Wiceprezes Bogdan Andziak przeczytał przygotowany przez Panią Czesławę tekst, dotyczący miniatury jako formy artystycznej i kolekcjonowania jako formy hobbystycznej oficjalnie otwierając wystawę p.t. „Życie zaklęte w miniaturze”

Wszystkie miniaturki zostały wystawione po prawej stronie Sali kamiennej. Publiczność, była wręcz zafascynowana, jakie małe „bibelotki” można znaleźć w kolekcji Pani Czesławy. Sama kolekcjonerka, z charakterystyczną dla siebie cierpliwością, odpowiadała na pytania dotyczące konkretnych „zdobyczy”. Po wydarzeniu miniaturki powiększą pałacową kolekcję. Zachęcamy do odwiedzin muzeum i do przekonania się na własne oczy jak niezwykłe są to przedmioty.

Następnie, ostatnie wyjście na scenę Zespołu Czarna Mamba. Tym razem panie zaprezentowały, znany wszystkim kabaret francuski. Publiczność z podziwem obserwowała, z jak niesamowitą gracją tancerki wykonywały kolejne figury taneczne. Publiczność nagrodziła zespół gromkimi brawami. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za przygotowany program.

Na finał wokalistki z Grupy Alberta, która działa przy Złocienieckim Ośrodku Kultury i prowadzona jest przez Pana Alberta Moroza zaprezentowały nam znane i lubiane utwory, polskie i zagraniczne, szeroko rozumianej muzyki popularnej. Utwory zainterpretowane przez prawie tuzin żeńskich głosów, rozniosły się po ścianach Sali Kamiennej, wprowadzając widzów w zachwycający świat dźwięków.  Publiczność była oczarowana występem, zarówno wokalistek, jak i towarzyszącemu im, młodego wokalisty Antoniego Ostrowskiego, który miał również swój występ solowy. Na koniec widzowie nagrodzili występ brawami i domagali się bisu. Zespół chętnie zrealizował życzenie publiczności.

Dziękujemy za Państwa obecność, mamy poczucie, że nasza aktywność w zakresie krzewienia kultury jest potrzebna, czego dowodem jest wciąż wzrastająca frekwencja. Pełni energii, przygotowujemy już program i materiały na nasze najważniejsze coroczne wydarzenie, jakim są Henrykowskie Dni w Siemczynie, które odbędą się 2-3 lipca już po raz dziewiętnasty. Serdecznie zapraszamy. W programie konferencja naukowa, warsztaty artystyczne, muzyczna scena letnia, aleje artystów i rzemieślników, miasteczko dla dzieci i siemczyńskie smaki. Główną atrakcją XIX. Henrykowskich Dni w Siemczynie, będzie sobotni koncert Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją dr. hab. Sylwii Fabiańczyk-Makuch. Wstęp Wolny !

Po całym wydarzeniu, już późnym wieczorem, odwiedził nas Sołtys Siemczyna Pan Michał Olejniczak wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich Siemczynianki. Wracali prosto z Przelewic z Festiwalu Tradycji Pomorza Zachodniego. Otrzymaliśmy informację o wyróżnieniach w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Gratulujemy podium konkursu na Sołtysa Roku 2022 Pomorza Zachodniego oraz wyróżnienia, za „barokowe jadło” dla KGW Siemczynianki.

„Porcelanowa Donatorka” Reportaż o Pani Czesławie Hamerskiej.


XVI. Walne Zgromadzenie Członków HSS

Protokół z XVI. Walnego zgromadzenia Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie

PAŁAC SIEMCZYNO | SALA KAMIENNA | 14.05.2022r

 

I.          OBECNOŚĆ.

LICZBA OBECNI
Członkowie zwyczajni (uprawnieni do głosowania) 14 13
Członkowie wspierający 1 1
Pozostali 2
Razem 16

II.        PRZEBIEG SPOTKANIA.

1.      Wniosek Prezesa HSS o wybór przewodniczącego spotkania.

Prezes HSS Zdzisław Andziak zawnioskował o wybór na przewodniczącego spotkania

wiceprezesa HSS Bogdana Andziak. Wniosek został poddany pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
13 0 0

Wniosek został przyjęty.

 

2.      Wniosek o powołanie protokolanta Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący spotkania Bogdan Andziak zawnioskował o wybór na protokolanta Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Andziaka. Wniosek został poddany pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
13 0 0

Wniosek został przyjęty.

 

3.      Wniosek o przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący spotkania Bogdan Andziak przedstawił porządek obrad oraz zawnioskował za jego przyjęciem. Wniosek został poddany pod głosowanie.

 

GŁOSOWANIE ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
13 0 0

Wniosek został przyjęty.

 

4.      Przedstawienie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2021 – Prezes HSS Zdzisław Andziak.

5.      Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021 przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Emilię Barwinek.

6.      Przedstawienie sprawozdania finansowego przez członka wspierającego HSS

Joannę Baranowską.

 

7.      Głosowanie nad uchwałami – przewodniczący Bogdan Andziak.

 

 

GŁOSOWANIa ZA PRZECIW WSTRZYMAŁO SIĘ
Uchwała nr. 1 – Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu HSS za rok 2021. 12 0 1
Uchwała nr. 2 – Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021. 13 0 0
Uchwała nr. 3 – Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. 13 0 0
Uchwała nr. 4 – Zatwierdzenie sposobu rozliczenia zysku za rok 2021 – wynik końcowy przeniesiony na zwiększenie przychodów w roku 2022. 11 0 2
Uchwała nr. 5 – Udzielenie absolutorium władzom HSS za rok 2021 na wniosek Komisji Rewizyjnej. 12 0 1
 

Uchwały zostały przyjęte.

 

 

8.      Wolna dyskusja.

9.      Zakończenie spotkania.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogdan Andziak gorąco podziękował za przybycie na XVI. Walne Zgromadzenie Członków Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie i zamknął spotkanie.

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

Bogdan Andziak

 

Sporządził:

Krzysztof Andziak

14.05.2022, Siemczyno