V. Henrykowskie Spotkania Kulturalne

 V Henrykowskie Spotkanie Kulturalne odbyło się 16 stycznia 2016 r. jak zwykle w Zespole Pałacowo-Folwarcznym w Siemczynie. Tym razem na widowni zasiadło ok. 100 osób.

Rozpoczęto o godzinie 15.00 prezentacją projektu realizowanego przez Romualda Kurzątkowskiego i młodzież licealną z Drawska Pomorskiego pt.: „Po torach pamięci. Lata 1944-1956”, nagrodzonego w Ogólnopolskim Konkursie „Historia wokół nas” w grudniu 2015 r. Widzowie wysłuchali opowieści uczestników projektu, obejrzeli przygotowaną przez nich prezentację multimedialną oraz kilka filmów nakręconych w ramach projektu, np. „Chłop kolektywny a sprawa polska” o nadużyciach władz związanych z kolektywizacją polskiej wsi po II wojnie światowej czy „Ostatni dzień wolności” o nielegalnym pochodzie trzeciomajowym w 1946 roku w Szczecinku, a także rejestrację inscenizacji transportu więźniów politycznych z Drawska Pom. do Szczecinka, w której brało udział kilka regionalnych grup rekonstrukcyjnych.

O godzinie 16.30 na swój koncert zaprosił czaplinecki Duet „Zoriuszka”. Panie Alina Karolewicz i Magdalena Urlich magnymi białymi głosami wyczarowały świat tradycyjnych pieśni białoruskich, ukraińskich, rosyjskich i polskich. Biały głos jest najstarszą technika śpiewu, kultywowaną w kulturach lludowych na całym świecie. To najbardziej pierwotny sposób wydobywania dźwięku w oparciu rezonatory inne niż tylko gardło. Dzięki takiej emisji głosu archaiczne pieśni brzmią potężnie, a zarazem poruszają najbardziej liryczne struny w oczarowanych słuchaczach. Kolorytu dodają również opowieści o dawnych obyczajach i relacjach między ludźmi, zaklętych w teksty prastarych słowiańskich pieśni.

Po koncercie i pełnej dzielenia się wrażeniami przerwie kawowej zaprosiliśmy naszych gości do wspólnego kolędowania. Tę część wieczoru animowała muzycznie rodzina Urlichów z Czaplinka, czele z panem Krzysztofem i jego gitarą. We wspólny śpiew włączyli się mieszkańcy Siemczyna pod wodzą niezrównanego sołtysa – pana Michała Olejniczaka oraz dzisiątki gości z całego województwa. Całość dopełniła spora grupa przedstawicieli świetnie śpiewającej rodziny Andziaków – właścicieli Pałacu Siemczyno.