II. Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie – 8 września 2012r

W dniu 8 września 2012 r. Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, gm. Czaplinek zorganizowało po raz drugi Europejskie Dni Dziedzictwa. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów, nadanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa brzmi: „Tajemnice codzienności”.

W Polsce w 2012 roku Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się po raz dwudziesty. Narodowy Instytut Dziedzictwa – ogólnopolski koordynator EDD zaproponował, wspólny dla całej Polski, temat obchodów, pt.: Tajemnice codzienności.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny, to najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Ich idea narodziła się 3 października 1985 r. w Granadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy, na której minister kultury Francji zaproponował zorganizowanie w całej Europie zainicjowanych we Francji w 1984 r. Dni Otwartych Zabytków. Wówczas po raz pierwszy, bezpłatnie, udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Inicjatywa cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w 1991 r. zainspirowała Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach EDD zyskują na popularności. W obchodach EDD uczestniczą wszystkie państwa europejskie oraz Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. Polska włączyła się  do tej akcji w 1993  r. i jest obecnie jednym z 50 krajów biorących w niej udział. Co roku we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują festyny, jarmarki, imprezy plenerowe, inscenizacje, turnieje rycerskie, wystawy, odczyty naukowe, konkursy, spotkania z twórcami kultury i wiele innych imprez o różnorodnym charakterze, skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. Dzięki temu obywatele państw uczestniczących w EDD mają doskonałą okazję do poznania dorobku kulturowego regionu, który zamieszkują.

W tym roku w Siemczynie 8 września miał miejsce Dzień Otwartych Zabytków. Udostępniono kompleks Pałacowo-Folwarczno-Parkowy dla wszystkich uczestników EDD w godzinach od 10.00 do 17.00.

Ponadto Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie zorganizowało konferencję naukowo-metodyczną, prowadzoną przez V-ce Prezesa HSS Pana Bogdana Andziaka, pod hasłem „W trosce o nasze dzieci”. Już o godzinie 10.00 rozpoczęła się rejestracja uczestników konferencji.

 

Na konferencji oprócz przedstawicieli lokalnych władz obecni byli przedstawiciel Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z Czaplinka, Drawska Pomorskiego, Kalisza Pomorskiego, Nowego Worowa, Ostrowic  i Złocieńca. Ponadto HSS miało przyjemność gościć dyrektorów i nauczycieli z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, oraz szkoły podstawowej w Broczynie, przedszkola „Edukacja” oraz przedszkola Sióstr Salezjanek.

 

Konferencja naukowo-metodyczna rozpoczęła się o godzinie 11.00 i dla licznie przybyłych gości prelekcje wygłaszali profesorowie, doktorzy i regionalni historycy  prezentujących następujące tematy:

–  „Historia linii rzepowsko-siemczyńskiej rodu von der Goltz na przestrzeni wieków” – zaprezentowana została w bardzo interesujący i dynamiczny sposób przez historyka Jarosława Leszczełowskiego.

– „Wybrane problemy etniczne współczesnych krajów europejskich w aspekcie antropologii” – zaprezentował prof. dr hab. Andrzej Malinowski

– „Wybrane problemy etniczne współczesnych krajów europejskich w aspekcie antropologii” – zaprezentował prof. dr hab. Andrzej Malinowski

Po zakończeniu konferencji wszyscy jej uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty obiad w folwarcznej, przyhotelowej restauracji.

Podczas obiadu głos zabierali uczestnicy konferencji pragnący podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

Po obiedzie prowadzący konferencję p. Bogdan Andziak w obecności wszystkich uczestników powołał do życia periodyk „Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie”. U boku Pana Bogdana Andziaka, który jest redaktorem naczelnym periodyku wystąpił jeden z członków redakcji Pan Wiesław Krzywicki.

Zeszyty Siemczyńsko-Henrykowskie będą ilustrowanym pismem popularno-naukowym o charakterze retrospektywno-wspomnieniowym i informacyjnym, przeznaczonym dla mieszkańców Polski, szczególnie północnej, w tym uczniów wyższych klas szkół ponadpodstawowych oraz turystów odwiedzających region Pojezierza Drawskiego. Pismo będzie miało przede wszystkim charakter edukacyjny i popularyzujący wiedzę historyczno-krajoznawczo-kulturową o naszym regionie, a w szczególności jego historycznych związkach z Polską. Pod tym kątem popularyzacji będą przygotowane wszystkie materiały i artykuły.

Na zakończenie specjalnych gości po pałacu oprowadził osobiście Bogdan Andziak.

Ponadto poza wyżej opisanymi wydarzeniami Europejskie Dni Dziedzictwa w Siemczynie organizowane przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie udostępniło nieodpłatnie dla zarówno uczestników konferencji, jak i wszystkich odwiedzających następujące wystawy w obiektach:

– Wystawa malarstwa artystki Heleny Leźnickiej, absolwentki Poznańskiej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych oraz Wyższej Szkoły Sztuk Stosowanych w Poznaniu: „Malarstwo na jedwabiu”.

– Wystawa czasowa: „Budownictwo Szachulcowe” (wypożyczona z Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

Poza wystawami przewodnik oprowadzał wszystkich zainteresowanych po pałacu i parku. Udostępniono także  pracownię ceramiczną gdzie każdy chętny mógł realizować swoje własne projekty w glinie.

Całść imprezy pomimo wcześniejszych planów zakończyła się ok. godziny 19.00 i jestem przekonany, że każdy wyniósł z tego wydarzenia nieprzemijające wartości.

Autor: Bogdan Andziak